Rybnik bez plastiku

6
1160

Plastikowe naczynia i opakowania mają zniknąć z urzędu miasta i miejskich jednostek.

Rybniccy radni podjęli uchwałę, której celem jest wyeliminowanie plastikowych naczyń i opakowań używanych dotąd w urzędzie miasta i miejskich jednostkach.

– Rada Miasta Rybnika uważa za konieczne oraz zasadne podjęcie wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych działań przez Prezydenta Miasta Rybnika i dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika zmierzających do wyeliminowania z używania w Urzędzie Miasta Rybnika i jednostkach organizacyjnych Miasta Rybnika opakowań i naczyń plastikowych – czytamy w uchwale.

Stopniowe ograniczenie używania plastiku polegać ma na zaprzestaniu używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków i słomek plastikowych, zaprzestaniu zakupów wody w butelkach plastikowych, korzystaniu z usług cateringu, w ramach którego poczęstunek nie jest podawany w plastikowych naczyniach, wykorzystaniu w promocji Miasta Rybnika gadżetów i materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu z dążeniem do rezygnacji z gadżetów plastikowych, zrezygnowaniu z używania plastikowych toreb, siatek i reklamówek oraz na podejmowaniu działań edukacyjnych skierowanych do pracowników i mieszkańców miasta Rybnika. Podstawowym celem podjętej uchwały jest zapobieganie negatywnemu wpływowi produktów z tworzyw sztucznych na środowisko naturalne i zdrowie człowieka.

– Ilość odpadów plastikowych na świecie zatrważająco rośnie, co ma szkodliwy wpływ na ekosystemy, różnorodność biologiczną i zdrowie ludzkie. Produkty plastikowe można spotkać w każdym z elementów środowiska, w tym w morzach i oceanach. Prowadzone badania pokazują, że plastikowe produkty jednorazowego użytku stanowią połowę wszystkich odpadów morskich. Kolejnym problemem jest trwałość produktów plastikowych. Rozkładają się one kilkaset lat, kumulując się w środowisku – przypomina prezydent Rybnika Piotr Kuczera, na którego wniosek podjęta została uchwała.

Od 2021 roku obowiązywał będzie zakaz wykorzystywania i sprzedaży plastiku jednorazowego użytku, dla którego dostępne są zamienniki, wprowadzony Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2019 r. Rybnicka uchwała wychodzi naprzeciw unijnej dyrektywie.

KP
Fot. unsplash.com

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.