Racibórz upamiętni bł. Henkesa

2
92

Bł. Richard Henkes był osadzony w raciborskim więzieniu. Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie jego upamiętnienia.

Inicjatywa wyszła ze strony radnego Piotra Klimy, który apelował o upamiętnienie błogosławionego na październikowej sesji. – Ponieważ ks. Henkes w 1943 roku został uwięziony w raciborskim więzieniu, skąd przewieziono go do Dachau, warto, aby pozostał tu trwały ślad pamięci. Był związany z naszym regionem poprzez posługę duszpasterską i rekolekcyjną – mówił wówczas radny.

Rada Miasta Racibórz przyjęła uchwałę w sprawie poparcia inicjatyw uczczenia pamięci bł. o. Richarda Henkesa. Przegłosowano ją większością czternastu głosów. – Udziela się poparcia dla inicjatywy uczczenia pamięci bł. o. Richarda Henkesa. Uczczenie pamięci nastąpi w postaci wzniesienia pomnika (tablicy, obelisku) na terenie Zakładu Karnego w Raciborzu. Gmina Racibórz udzieli stosownej pomocy organizacyjnej, prawnej i finansowej dla wsparcia przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 – czytamy w uchwale.

– O. Richard Henkes urodził się 16 maja 1900 roku w Ruppach k. Monatabaur w Nadrenii. Kościół Katolicki wyniósł do chwały ołtarzy Sługę Bożego o. Richarda Henkesa. Beatyfikacji dokonał ks. kard. Kurt Koch w dniu 15 września 2019 roku w Katedrze św. Jerzego w Limburgu, w Niemczech. Był mocno związany ze Śląskiem. Głosił kazania i pełnił posługę duszpasterską w Branicach, Bytomiu, Gliwicach, Kietrzu, Strahovicach, Zabrzu i Ząbkowicach Śl. Czuł się bardzo dobrze na Śląsku, który stał się jego drugą Ojczyzną. Był dumny z osiągnięć Pallotynów dokonanych na tym terenie. Ks. Henkes był wybitnym kaznodzieją, człowiekiem obdarzonym niezwykłą wrażliwością. Cechowała go bezkompromisowość. W swoich kazaniach od połowy lat trzydziestych odnosił się do ówczesnych wydarzeń w Niemczech, nie krył wrogiej postawy ideologii nazistowskiej wobec Kościoła – czytamy w uchwale.

– Ufamy, że upamiętnienie bł. Richarda Henkesa poprzez wmurowanie tablicy na murze Zakładu Karnego lub postawienie pamiątkowego obelisku doda sił tu osadzonym, aby wstępowali na drogę prawdy i dobra, a także przyczyni się do coraz bardziej przyjaznych relacji Polaków, Czechów i Niemców – czytamy na końcu uchwały.

c
Fot. Katarzyna Przypadło, pallotyni.pl