Pół miliona na budżet obywatelski

1
82

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego podjęła uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Na realizację projektów mieszkańców przeznaczono 500 tys. zł.

Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, która zostaje rozdysponowana na projekty mieszkańców, dzięki czemu mają oni realny wpływ na rozwój miasta.

Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego podjęto uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie naszego miasta konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Uchwała podjęta przez wodzisławskich radnych została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 30 września br. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni czyli 14 października.

Budżet obywatelski w Wodzisławiu Śląskim został przeprowadzony w 2015 roku. Mieszkańcy złożyli wówczas kilkadziesiąt projektów. Formalnie poprawnie zgłoszonych propozycji projektów było 61. Po ocenie, czy zgłoszone zadanie jest zadaniem własnym gminy, czy Wodzisław Śląski posiada odpowiednią lokalizację na jego zrealizowanie i czy kwota zaproponowana w kwestionariuszu jest kwotą rzeczywistą zaopiniowano 25 projektów. Mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego zdecydowali, że 8 z nich zostanie zrealizowanych. Najwięcej głosów otrzymały wtedy projekty termomodernizacji budynku LKS Naprzód 46 Zawada, tras rowerowych i spacerowych oraz budowy otwartej siłowni zewnętrznej.

– Pod koniec sierpnia informowałem was o tym, że przygotowujemy uchwałę wprowadzającą Wodzisławski Budżet Obywatelski. Jest już uchwalona. Lada moment możecie zgłosić swoje pomysły – napisał w mediach społecznościowych prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca.

c