Polsko-czeskie konsultacje na temat dualnego kształcenia  

472
60

Izby gospodarcze szukają rozwiązań w obszarze kształcenia kadr.

Wymiana doświadczeń w zakresie zaangażowania przedsiębiorców w kształcenie kadr u polskich i czeskich przedsiębiorców była przedmiotem spotkania Zespołu ds. Rynku Pracy, który stanowią przedstawiciele czeskich i polskich izb gospodarczych i cechów. Spotkanie w Raciborskiej Izbie Gospodarczej w dniu 10.09.2019 było już czwartym, na którym poruszano temat zaangażowania firm w edukację kadr.

W gronie „raciborskim” (reprezentowanym przez wicestarostę Marka Kurpisa, Sabinę Musioł  PWSZ,  oraz przedsiębiorców RIG i Cechu Rzemiosł Różnych) analizowano koncepcję tworzenia bazy firm zaangażowanych w edukację (w różnych formach: udzielanie praktyk, organizację stażów, zatrudniania młodocianych pracowników, pomoc szkole w wyposażaniu pracowni itd.) w celu wzmacnia relacji, podnoszenia jakości współpracy, promocji oraz wymiany wiedzy o aktualnych zawodach, zmianach technologii, realnych warunkach pracy i programach nauczania. Podkreślano, że wiedza pochodząca z biznesu powinna być przekazywana uczniom za pośrednictwem nauczycieli, opiekunów praktyk i doradców zawodowych. Ci ostatni powinni pełnić rolę przekaźnika informacji o predyspozycjach i zainteresowaniach ucznia (rola diagnostyczna) oraz miejscach, w których będą możliwości rozwijania zainteresowań i nabywania nowych kwalifikacji (baza przedsiębiorców zaangażowanych w kształcenie kadr).

Przedsiębiorcy reprezentujący czeskie izby gospodarcze przedstawili ciekawy projekt polegający na współpracy przedsiębiorcy oraz dwóch szkół: podstawowej i średniej. W takim zespole następuje wymiana doświadczeń na trzech szczeblach. Uczniowie szkoły średniej (realizujący praktyki w zakładzie pracy)  spotykają się z uczniami szkoły podstawowej i przekazują im wiedzę o możliwościach, jakie daje ich szkoła oraz opiekun biznesowy. Nad całym procesem zdobywania wiedzy czuwa przedsiębiorca. W rejonie Opawy istnieje już 12 takich zespołów, przy czym warto dodać, że szkoły są również członkami izb gospodarczych.

Ireneusz Burek