Krew zawsze potrzebna

524
119
RCKiK.jpg

– Zapotrzebowanie na określone grupy krwi zmienia się szybko – informują pracownicy RCKiK.

Lato i okres wakacyjny sprzyja licznym wypadkom komunikacyjnym, co przekłada się na większe zapotrzebowanie krwi. 16 sierpnia na rybnickim rynku odbyła się kolejna akcja Kolejowego Klubu Honorowych Dawców Krwi Trakcyjnik w Rybniku, w której oddano ponad 6 litrów krwi. Liczba może wydawać się szokująca, pamiętajmy jednak, że taka ilość krwi może być potrzebna dla jednego pacjenta w czasie jednej operacji.

Stabilny system krwiodawstwa jest gwarancją bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. Czy Racibórz jest więc dobrze zaopatrzony w krew? Zapytaliśmy o to w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. – Krew cały czas jest potrzebna. Zapotrzebowanie na określone grupy krwi zmienia się szybko, dlatego zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.rckik.pl, gdzie obrazowo pokazany jest stan krwi w RCKiK w Raciborzu uaktualniany każdego dnia – wyjaśniają pracownicy.

Łatwo więc sprawdzić, która grupy krwi jest najlepiej, a która najsłabiej zaopatrzona. Najwyższy wynik w raciborskim centrum mają grupy AB Rh+ oraz 0 Rh-, definiowany jako „stan średni”, najgorsza sytuacja dotyczy grupy AB Rh-, jej stan jest zdefiniowany jako „bardzo niski” (stan na 16.08.2019).

Gdzie i kiedy można oddać krew? – W najbliższym czasie zorganizujemy dwa eventy FLASHMOB „Galeria połączonych Nitką” z wykorzystaniem fotobudki. Zapraszamy w godz. 10:00-17:00 25 sierpnia br. na Rynek w Rydułtowach oraz 1 września br. do Jaru Południowego w Jastrzębiu-Zdroju. Podczas wydarzenia będzie można oddać krew w ambulansie – wyjaśnia centrum. Także we wrześniu w siedzibie RCKiK w Raciborzu odbędzie się ogólnopolska akcja promującą honorowe krwiodawstwo „Jak słodko jest się dzielić”. W każdy wtorek, środę i czwartek w podziękowaniu za oddaną krew 15 pierwszych krwiodawców otrzyma bon podarunkowy na czekoladę dla dwóch osób.

Przypomnijmy, że oddając honorowo krew otrzymuje się legitymację honorowego krwiodawcy (dwukrotne oddanie krwi i zbadanie grupy krwi upoważnia do wydania Karty Grupy krwi tzw. KREWKART), zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje się krew i na czas okresowego badania lekarskiego, zwrot kosztów dojazdu do najbliższej jednostki organizacyjnej służby krwi oraz posiłek regeneracyjny (8 czekolad tj. równowartość 4,5 tys. kalorii).

Co jest obecnie największym wyzwaniem dla RCKiK? – Choć krwiodawców mamy wielu, wyzwaniem dla naszego centrum jest utrzymywanie zapasów krwi w okresie letnim na bezpiecznym poziomie. Warto zauważyć, że mieszkańcy regionu zawsze żywo reagują na apele. Również remont, i jak najszybsze uruchomienie Terenowego Oddziału w Jastrzębiu-Zdroju pozwoli dawcom na lepszy dostęp do miejsca poboru – informuje RCKiK.

C