15. rocznica śmierci Ryszarda Kincla

206
92

Uznany historyk, prozaik, publicysta, tłumacz. Długoletni dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu, jej patron.

Dr. Ryszard Kincel urodził się w 1933 r. w Orłowie koło Lipna na Kujawach. Do Raciborza dotarł w 1975 roku, w wyniku spraw rodzinnych. Wówczas zatrudnił się w miejscowym Muzeum, w którym był tam adiunktem muzealnym, a w latach 1977-1979 kustoszem muzealnym i kierownikiem Działu Historii. Od 1979 do 2000 roku pełnił funkcję dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu. Był też redaktorem Zeszytów Raciborskich „Strzecha”, brał udział w tworzeniu wielu pism i periodyków. Dzięki dużej wiedzy i ogromnej aktywności osiągnął wiele sukcesów, powszechnie cieszył się szacunkiem i uznaniem. W czasie pracy zawodowej oraz na emeryturze prowadził szerokie badania naukowe, których efektem jest ponad 400 opracowań odnotowanych w bibliografiach naukowych. Otrzymał Nagrodę „Trzech Powstańczych Skrzydeł”, Nagrodę Artystyczną Wojewody Opolskiego za osiągnięcia w prozie i eseistyce historycznej, nagrodę Starosty Raciborskiego w dziedzinie kultury, uhonorowano go także nagrodą im. Karola Miarki. Resztę życia spędził w Cisownicy. Zmarł 4 sierpnia 2004 roku, pochowano go na cmentarzu ewangelickim w Nierodzimiu koło Ustronia. Uroczyste nadanie imienia raciborskiej bibliotece odbyło się 31 maja 2006 roku.

Fot. MiPBP Racibórz
Oprac. C (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu)