WFOŚiGW dofinansuje sprzęt jednostek ratowniczych

2
79
dofinansowanie wfos

Nabór wniosków na rok 2019 odbywa się w ramach „Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu dla jednostek służb ratowniczych z województwa śląskiego. Beneficjentami środków są podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych), które znajdują się na liście zaakceptowanej przez Ministra Środowiska w ramach porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska, a także zostały poinformowane o możliwości składania wniosków przez WFOŚiGW w Katowicach.

Dofinansowanie ma formę dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 9 749 000 zł, w tym: NFOŚiGW – 7 349 000 zł, WFOŚiGW – 2 400 000 zł. Możliwe jest zwiększenie puli środków.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach do 28 czerwca 2019 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

C
Fot. pixabay

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.