Przedsiębiorczość zaczyna się w szkole

176
67

Forum Przedsiębiorczości zorganizowano już po raz szósty, a tegorocznym hasłem była „Edukacja formalna i nieformalna w obszarze lokalnym i europejskim”.

W forum udział wzięli członkowie delegacji partnerskich samorządów z powiatu Recklinghuasen w Niemczech i Jełgawa na Łotwie, którzy byli obecni podczas powiatowych uroczystości 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Podczas forum poruszono najważniejsze kwestie dotyczące współpracy szkoły i środowiska biznesowego. Starosta Leszka Bizoń zwrócił uwagę na potrzebę współdziałania szkół i przedsiębiorców w taki sposób, aby rzetelnie i całościowo kształcić młodego człowieka w strefie zawodowej. – Bardzo się cieszę, że wspólnie – środowiska nauczycielskie, samorządowcy, a nade wszystko prywatni przedsiębiorcy – spotykamy się po to, aby omówić i podjąć pewne kroki i zobowiązania dotyczące funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w naszym powiecie – powiedział starosta.

W czasie forum omówiono formę uruchamiania i działania klas patronackich, w których pracodawcy jako patronaci w dużej mierze kształtują umiejętności i świadomość młodego pokolenia.

W ramach patronatu realizuje się wspólna organizacja konkursów, wspomaganie merytoryczne nauczycieli przedmiotów zawodowych, prowadzenie warsztatów i nieustanne poszerzanie programu nauczania. Z kolei uczniowie mają możliwość zdobycia certyfikatów czy wzięcia udziału w zajęciach studyjnych w siedzibie pracodawcy.

Podczas wydarzenia podkreślano, jak ważne jest rozbudzenie przedsiębiorczości wśród uczniów wodzisławskiego Ekonomika. W myśl tych działań dobrze wpisuje się innowacyjny projekt „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwa – Być przedsiębiorczym”. Miniprzesiębiorstwa zakładane i prowadzone przez uczniów swoją strukturą odpowiadają klasycznej firmie. Uczniowie w ten sposób uczą się określać profil działalności, działać marketingowo czy sporządzać dokumentację finansową. Takie działania przygotowują młodych ludzi do pracy zawodowej.

Uczestnicy forum poruszyli także kwestię zaangażowania młodego pokolenia w realizację projektów europejskich. Podsumowano dotychczasowe doświadczenia oraz wspomniano o najbliższym projekcie, który umożliwi szkole pełnowymiarowe uczestnictwo we wspólnocie europejskiej.

c
Fot. Adrianna Sikorska