Sąd pomoże w edukacji w Wodzisławiu

18
123

Uczniowie klas prawniczych będą korzystać z zajęć prowadzonych przez pracowników sądu.

Celem porozumienia pomiędzy wodzisławską szkołą a sądem jest współpraca na rzecz poszerzania wiedzy z zakresu prawa. Klasa prawnicza ma zostać uruchomiona w najbliższym roku szkolnym, a jej uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy sędziów i funkcjonowania sądów. Młodzież z Liceum Plastycznego i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych będzie mogła dodatkowo poznać przepisy z zakresu prawa autorskiego. Budynek sądu będzie również miejscem ekspozycji plastycznych prac uczniów.

To kolejne porozumienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – w 2018 roku placówka podjęła współpracę z Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu, co pozwoliło uczniom wziąć udział w zajęciach na terenie szpitala.

C