Internetowe Konto Pacjenta pozwoli na dostęp do dokumentacji online

678
257

Jedną z najbardziej popularnych e-usług jest możliwość wysłania pism ogólnych do urzędu. A od niedawna obywatele posiadający Profil Zaufany mogą również korzystać z Internetowego Konta Pacjenta.

– Ostatnie lata to dynamiczny rozwój usług e-administracji publicznej. Polacy przekonali się, że cyfryzacja ułatwia życie, a sprawy urzędowe można załatwiać z domu, bez wizyt w urzędach – mówi minister Marek Zagórski podczas briefingu prasowego zorganizowanego w siedzibie resortu cyfryzacji. – Miarą satysfakcji jest sukcesywnie wzrastająca liczba wykorzystywanych e-usług. Tworzymy je zgodnie z potrzebami obywateli, w tym osób z niepełnosprawnościami – dodaje.

– Internetowe Konto Pacjenta to wygoda dla pacjenta, ale też cenne źródło informacji dla lekarza. Każdego dnia do platformy e-zdrowia trafia informacja o 2 milionach wydanych leków, do której dostęp możliwy jest właśnie przez IKP lub aplikację gabinetową – powiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Internetowe Konto Pacjenta – szybki i łatwy dostęp do danych medycznych

Profil Zaufany umożliwia również korzystanie z Internetowego Konta Pacjenta. IKP to internetowa aplikacja, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób odnajdziesz informacje o swoich danych medycznych. W jednym miejscu znajdziesz:
– informacje o receptach i skierowaniach wystawionych dla twoich bliskich,
– informacje o wysokości kwot podlegających refundacji dla poszczególnych produktów – leczniczych oraz udzielonych Ci świadczeń w ramach NFZ.

Internetowe Konto Pacjenta daje szereg nowych możliwości:
– otrzymanie recept niezbędnych do kontynuacji swojego leczenia bez konieczności wizyty u lekarza,
– otrzymanie recept od pielęgniarki lub położnej zarówno po osobistym badaniu, jak i po konsultacji telemedycznej, na odległość,
– upoważnienie innej osoby do dostępu do własnych danych medycznych lub informacji o stanie zdrowia,
– a już wkrótce w łatwy sposób będzie można sprawdzić i pobrać swoją pełną dokumentację medyczną.

– Każdy z nas może założyć Internetowe Konto Pacjenta na portalu pacjent.gov.pl – do czego wszystkich państwa zachęcam. Założenie IKP trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund – powiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Mariusz Zemann
Fot. pixabay.com