Śląskie stawia na transport. Zarezerwowano środki na drogę Racibórz-Pszczyna

1
289
budzet

Wiosną przyszłego roku ruszy budowa obwodnicy Raciborza. Pieniądze na ten cel pochodzić będą m.in. z budżetu województwa.

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął budżet województwa na ten rok. Planowane wydatki mają wynieść nieco ponad 1,6 mld zł. Najwięcej środków pochłonie transport i łączność, kultura oraz ochrona dziedzictwa narodowego, oświata i wychowanie, edukacja, kultura fizyczna i ochrona zdrowia. W uchwale przewidziano m.in. pieniądze na Regionalną Drogę Racibórz-Pszczyna.

Odbudowa pozycji

– Uchwalenie tego budżetu to początek naszych starań o właściwy rozwój województwa śląskiego. O to, by znowu znaleźć się wśród najlepiej prosperujących województw – podkreślił podczas sesji marszałek Jakub Chełstowski.
Ocenił, że w ostatnim czasie Śląsk pozwolił wyprzedzić się innym regionom, gubiąc po drodze niesamowity potencjał. – Zagrożeniem jest spore zadłużenie wynoszące ok. 600 mln zł. Tymczasem nie brakuje w Polsce przykładów województw stawiających na rozwój i realizujących kolejne inwestycje, przy okazji kształtujących dług na poziomie ok. 100 mln zł – wymienił. Jak zapewnił, budżet na ten rok jest pierwszym, ale z pewnością nie ostatnim działaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju całego naszego regionu.

Postawić na transport

W kontekście naszego regionu ważną płaszczyzną będą przewozy kolejowe. Województwo planuje przeznaczyć na nie blisko 190 mln zł, w tym 143,2 mln zł na Koleje Śląskie, do czego 1,2 mln zł dołożą Rybnik i Wodzisław Śląski. Dzięki tej inwestycji usprawnieniu ma ulec organizacja przewozów między tymi miastami.

Uchwała budżetowa zawiera wiele ważnych inwestycji drogowych. Na zadania te zarezerwowano w kasie województwa około 245,3 mln zł, z czego 137,5 mln zł to środki własne, 102,7 mln zł to pieniądze unijne, a 5,1 mln zł pochodzi z dotacji celowych gmin oraz powiatów. Większość inwestycji realizowanych zostanie jako projekty w ramach RPO przy udziale środków unijnych. W gronie tym znajdziemy m.in. budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza. W budżecie województwa śląskiego zaplanowano na budowę dwóch etapów tego odcinka 15 mln zł.

Raciborzanie czekają na tę trasę od lat. Odcinek ten uzyskał unijne dofinansowanie unijne w wysokości 156 mln zł, a całkowity koszt – w tym wkład inwestora, czyli ZDW – ma oscylować w granicach 200 mln zł. Planowany raciborski odcinek Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna będzie mieć około 8 km długości. Prace mają ruszyć w tym roku i potrwać do 2022 roku.

Wojciech Kowalczyk
fot. śląskie.pl