Wodzisław Śl. z nowym programem ograniczenia niskiej emisji?

87
162

Trwają prace nad projektem uchwały w sprawie programu „Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2023”.

Prezydent Wodzisławia Śl. Mieczysław Kieca w swoim programie wyborczym zapowiedział wprowadzenie nowego programu ograniczenia niskiej emisji poprzez sukcesywną wymianę ok. 400 źródeł ciepła rocznie przez najbliższe pięć lat. W ramach przygotowanego programu „Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2023” mają zostać zwiększone dotacje dla mieszkańca do następujących kwot:

1) maks. 7500 zł do kotła 5 klasy węglowego lub na biomasę oraz pompy ciepła c.o. i źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną,

2) maks. 8000 zł do kotła gazowego,

3) maks. 4000 zł do OZE dla potrzeb c.w.u.,

4) maks. 6400 zł do podłączenia do sieci ciepłowniczej,

oraz sukcesywnie zmniejszane w kolejnych latach (w przypadku punktów 1) i 2). Zwiększenie kwot dotacji i sukcesywne obniżanie ich w kolejnych latach ma zachęcić mieszkańców do wymiany źródeł ciepła i tym samym przyczynić się do wykonania przyjętych założeń.

Jak podkreśla wodzisławski magistrat – realizacja programu przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń i tym samym obniżenie ponadnormatywnych poziomów stężeń zanieczyszczeń, poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców, uzyskania wyznaczonego w programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego efektu ekologicznego. Całkowita emisja pyłu PM10 wymagana do zredukowania do roku 2027 zgodnie z założeniami programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji (uchwała nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z 18 grudnia 2017 r.) wynosi 232,58 Mg/rok.

10 grudnia projekt uchwały ws. przyjęcia do realizacji programu ograniczenia emisji „Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2023” został przekazany przewodniczącemu Rady Miejskiej Dezyderiuszowi Szwagrzakowi. Przewodniczący podjął decyzję, że dokument będzie omawiany na posiedzeniach komisji i podczas sesji w styczniu 2019 r. Projekt jest obecnie także konsultowany. Opinie dotyczące projektu można składać w formie pisemnej do 24 grudnia 2018 r., poprzez Biuro Obsługi Klienta do naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Dokument podlega ponadto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

/j/

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.