Morawskie Wrota działają już 10 lat

109
147

Stowarzyszenie, które powołano w celu aktywizowania terenów wiejskich, działa w gminach Krzyżanowice, Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Mszana.

1 października w Ośrodku Kultury w Gołkowicach odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota. Była to okazja, by podsumować działania, a także wręczyć podziękowania. W obchodach wzięli udział członkowie stowarzyszenia, władze powiatu wodzisławskiego i raciborskiego oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, a także partnerskie LGD z siedzibami w Lyskach, Pietrowicach Wielkich, Pszczynie oraz w Boguminie i Hulczynie. Dla gości wystąpili: Judyta Banaś-Wąsek i Piotr Bober oraz zespół Vladislavia.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” powstało 2 czerwca 2008 roku. Powołano je w celu aktywizowania terenów wiejskich w oparciu o program Leader, który zakłada włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. W pierwszym etapie LGD opracowano strategię dla obszaru gmin Godów, Gorzyce i Krzyżanowice, a w 2015 roku poszerzono terytorium o gminy: Lubomia, Marklowice i Mszana.

Dzięki Morawskim Wrotom w gminach tych powstają wiaty, boiska, parkingi i tereny rekreacyjne, remontowane są również obiekty kultury. Mieszańcy wzięli też udział w różnorodnych imprezach takich jak spływy, rajdy, biegi na orientację, festyny, koncerty czy szkolenia i warsztaty. Środki trafiają również do przedsiębiorców na zakładanie nowych firm i rozwój już istniejących. Do roku 2015 LGD wydała prawie 5 mln, a w bieżącej perspektywie na te cele przeznaczono 3,8 mln zł.

KP
Fot. Jan Psota