Program „Czyste powietrze”. Spotkania informacyjne

101
165

Wkrótce ruszy program „Czyste powietrze”. WFOŚiGW w Katowicach zaprasza na spotkania informacyjne dla mieszkańców.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 4 września rozpocznie cykl spotkań informacyjnych w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Podczas spotkań zostaną omówione założenia oraz zakres programu. Celem głównym nowego programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła.

Podstawowe fakty o Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”

Na realizację programu związanego z ochroną powietrza i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych tj. termomodernizację przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów). Finansowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł. Okres finansowania programu obejmie lata 2018-2029. Finansowanie programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz ze środków europejskich nowej perspektywy finansowej. Minimalny koszt realizowanego projektu to 7.000 zł. Właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.

Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu. Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc.

Harmonogram spotkań znajduje się na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl.

/j/

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.