„Czyste Powietrze”, czyli bądź eko z rządową dopłatą

135
1738

Wkrótce ruszy nabór wniosków w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”. Będzie można pozyskać dofinansowanie do wymiany pieców oraz termomodernizacji budynków.

Na początku czerwca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Bank Ochrony Środowiska podpisali porozumienie w sprawie realizacji programu rządowego „Czyste Powietrze”, zakładającego walkę ze smogiem. Głównym celem programu „Czyste Powietrze” jest – jak podkreśla Ministerstwo Środowiska – poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Inicjatorzy programu zwracają również uwagę, że walcząc o czyste powietrze, należy wspierać finansowo właścicieli gospodarstw domowych i to w sposób całościowy. – W sprawie poprawy jakości powietrza działamy kompleksowo, dlatego program „Czyste Powietrze” zakłada finansowanie zarówno termomodernizacji, jak i źródła ciepła – podkreślał wówczas Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska. – Zdajemy sobie sprawę, że nadrabiamy wieloletnie zapóźnienia cywilizacyjne, dlatego program „Czyste Powietrze” będzie składał się z wielomilionowych funduszy na rzecz termomodernizacji, podniesienia efektywności energetycznej całego zasobu mieszkaniowego – mówił z kolei premier Mateusz Morawiecki.

Program „Czyste Powietrze” będzie realizowany w latach 2018-2029. Zakłada wsparcie przy gruntownej termomodernizacji budynku oraz wymiany lub zakupu i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła. – Jego budżet opiewa na 103 mld złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczane w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła – tłumaczy Ministerstwo Środowiska.

Jak wyjaśniał minister Henryk Kowalczyk – wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Na największe wsparcie będą mogły liczyć osoby o najniższych dochodach – nawet do 90% dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu, przy czym maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Zgodnie z założeniami w ramach programu termomodernizacji zostanie poddanych ponad 3 mln domów.

Na jakie przedsięwzięcia będzie można pozyskać dofinansowanie?

– W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach programu finansowana będzie m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła. Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. Natomiast w nowo budowanych budynkach mieszkalnych dofinansowanie obejmie zakup i montaż: węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła – wyjaśnia Ministerstwo Środowiska. Program adresowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku.

Nabór wniosków powinien ruszyć na początku września bieżącego roku, jeśli będzie gotowy program informatyczny umożliwiający prowadzenie elektronicznego naboru wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Fot. Enmaro.com

Krystyna Stanik

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.