Konkurs literacki „Rzeka, rzeczka, rzeczułka”

272
218
Konkurs literacki „Rzeka, rzeczka, rzeczułka”

Masz pomysł na bajkę, opowiadanie lub wiersz z wykorzystaniem słów kluczy: deszcz, powódź, regulacja, barka, pluskać? Weź udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody.

 

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie literackim pt. „Rzeka, rzeczka, rzeczułka”, który organizowany jest w ramach kampanii „Klimat dla Śląska” działanie II Śląski Kalendarz Ekologiczny. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie bajki, opowiadania lub wiersza z okazji Dnia Rzeki, z wykorzystaniem słów kluczy: deszcz, powódź, regulacja, barka, pluskać. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej, promowanie idei ochrony przyrody oraz budowanie i rozwijanie postaw proekologicznych.

Prace, wraz z kartą zgłoszeniową, należy nadsyłać: w formie cyfrowej (format JPG lub PDF bez kompresji) na adres e-mailowy konkursu: [email protected] W tytule maila należy wpisać: Konkurs literacki; w formie papierowej na adres Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony: http://www.obmikolow.robia.pl/konkursy. Nazwa pliku cyfrowego powinna zawierać imię i nazwisko autora w formie: Jan Kowalski. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 3 września.

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Jej decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Twórcy nagrodzonych prac zostaną poinformowani e-mailowo lub telefonicznie.

Oficjalne ogłoszenie wyników oraz uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 16 września w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego podczas obchodów Dnia Rzeki, organizowanego w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego. Obecność osób nagrodzonych w dniu rozdania nagród jest obowiązkowa, gdyż organizator nie przewiduje odbioru nagród w terminie późniejszym.

Nagrody rzeczowe w konkursie będą sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora konkursu (e-mail: [email protected], tel. 534 994 578).

/j/

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.