Radna Dutkiewicz ubolewa nad brakiem zakazu handlu alkoholem w godz. nocnych

3
76
Radna K. Dutkiewicz podczas pożegnania uczestników Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski.
Radna K. Dutkiewicz podczas pożegnania uczestników Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski.

„Być może zabrakło szerszej dyskusji nad tym zagadnieniem, wymiany argumentów, konsultacji z mieszkańcami, przywołania wyników badań a także – co istotne – statystyk i map zdarzeń związanych z zakłóceniem porządku publicznego, ciszy nocnej, włamaniami, rozbojami itp. A redukcja m.in. takich szkód jest przecież intencją rozważanych ograniczeń.”

 

Podczas czerwcowej sesji rady miasta Racibórz radni nie zgodzili się na zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Raciborza w godzinach nocnych – uchwała zakładała na terenie Raciborza zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży od godziny 22:00 do godziny 6:00. Czytaj więcej: Radni zdecydowali. Alkohol w Raciborzu bez większych ograniczeń

Katarzyna Dutkiewicz
Fot. FB K. Dutkiewicz

Katarzyna Dutkiewicz – Radna Rady Powiatu. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „Tęcza” realizującego zadania z zakresu pomocy osobom bezdomnym i wsparcia ofiar przemocy.

Nowelizacja ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którą można zakazać sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, pozostawia samorządom decyzję o wprowadzeniu stosownych regulacji. „Na wyrost” w mojej opinii zwykło nazywać się tę propozycję zmian „nocną prohibicją”, podczas gdy jest ona ustawową delegacją dla gmin, dającą im możliwość ograniczenia dostępu do alkoholu w określonych godzinach. Przypomnę, że nowelizacja prawa w tym zakresie jest efektem m.in. współpracy Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czytaj więcej: Radna Dutkiewicz ubolewa nad brakiem zakazu handlu alkoholem w godz. nocnych