Rusza program „Czyste Powietrze”

144
268

Na realizację programu związanego z ochroną powietrza i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych przewidziano wydatki w wysokości 103 mld zł. Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych nawet 4 mln domów.

 

Poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła – to cel Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. 7 czerwca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w obecności Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Finansów prof. Teresy Czerwińskiej, Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka i Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek podpisał porozumienie z Kazimierzem Kujdą – Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Towarzyszyli mu Mariusz Trepka – Wicewojewoda Śląski oraz Przemysław Drabek – członek Rady Nadzorczej Funduszu w Katowicach.

Program będzie realizowany przez dziesięć lat. Od 2019 r. (czyli w rozliczeniu od 2020 r.) wydatki ponoszone przez osoby o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie w zakresie termomodernizacji efektywnej, czyli potwierdzone audytami energetycznymi, będą mogły być w 20% odliczone od dochodu. Ulga ma być rozłożona na okres trzech lat, a sumarycznie nie może przekroczyć 53 tys. zł. Minister Finansów wspólnie z Ministrem Środowiska przygotują rozporządzenie określające specyfikację kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez podatnika, które będą mogły być objęte ulgą. Od 2019 r. dotacje przekazywane przez NFOŚiGW w ramach Programu „Czyste Powietrze” nie będą dochodem podatnika.

Na realizację programu związanego z ochroną powietrza i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych, czyli termomodernizację, przewidziano wydatki w wysokości 103 mld zł a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł. Finansowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek – 39,7 mld zł i będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz z środków europejskich nowej perspektywy finansowej. Minimalny koszt realizowanego projektu to 7 tys. zł.

Założenia programu: 

Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln domów. Właściciele, których dochody są najniższe, otrzymają do 90% dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu. Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4%.

Przykładowe maksymalne stawki jednostkowe dla głównych pozycji termomodernizacji w programie wynoszą:
– ocieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące do 150 zł za m2,
– ocieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące do 150 zł za m2,
– instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do 10 tys. zł za zestaw,
– kotły gazowe kondensacyjne wraz z systemem odprowadzania spalin do 20 tys. zł za zestaw,
– wymiana stolarki zewnętrznej, w tym okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych do 700 zł za m2,
– pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej do 30 tys. zł za zestaw.

Jak podkreślał Mateusz Morawiecki, poprzez dotacje i związany z nim system ulg podatkowych program umożliwi realizację prac termomodernizacyjnych również przez najuboższe rodziny i przyczyni się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego. Premier przypomniał również o innych działaniach, które wpływają na zmniejszenie niskiej emisji i likwidację zjawisk smogowych: przygotowanie projektu „ustawy termomodernizacyjnej” i jej konsultacja z 33 polskimi miastami znajdującymi się na liście najbardziej zanieczyszczonych miast Europy, zerowa stawka akcyzy na gaz CNG i LNG, która obowiązuje od 1 czerwca 2018 r. i przyczyni się do ograniczenia emisji ze środków transportu oraz prace Ministerstwa Energii dla rzecz szerokiego wprowadzenia i rozwoju elektromobilności.

Fot. WFOŚiGW w Katowicach

KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.