„Zielone czeki” 2018

56
187
Zielone Czeki 2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagrodził osoby wyróżniające się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego.

Każdego roku z okazji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wręcza „Zielone czeki”. – Święto to wymyślono, by ludzie na ziemi pochylili się nad losem planety, na której żyją. By nastąpił moment refleksji. My postanowiliśmy nagradzać osoby wyróżniające się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Osoby, zespoły, które mając ogromny zapał i energię, patrzą w przyszłość z troską i niepokojem o stan środowiska naturalnego – podkreśla WFOŚiGW w Katowicach.

Nagroda przyznawana jest od połowy lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. – Przyznając „Zielone czeki” już od 1994 roku doceniliśmy działalność ponad 260 osób, zespołów. Wysokość nagród przekroczyła już 2 miliony złotych. Przyznawanie tego typu wyróżnień jest niezwykle ważne dla Funduszu, by również w ten sposób wpływać na aktywność i postawy mieszkańców regionu. Wiele z nominowanych osób ma w swoim dorobku znakomite osiągnięcia, a przyznanie wyróżnień ma także walor promocyjny – jest to doskonała okazja, by mówić o osiągnięciach laureatów, tematach podejmowanych w pracach naukowych czy akcjach społecznych mających wpływ na to czym oddychamy i jak dbamy o nasze najbliższe otoczenie – czytamy na stronie Funduszu.

Każdego roku wśród laureatów są przedstawiciele różnych środowisk, np. naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy, pasjonaci ochrony środowiska. Łączy ich jedno – poświęcają swój wolny czas, by nam wszystkim żyło się „eko”. Podobnie jak w poprzednich latach organizatorzy mieli „kłopot” z wyborem laureatów. – Cieszy niezmiernie, że co roku mamy swoisty kłopot z wyborem laureatów, znaczy to, że działania ekologiczne są nadal „w modzie”. Pozostaje mieć nadzieję, że prowadzone akcje na rzecz środowiska, badania naukowe czy działania edukacyjne przekładać się będą na jakość naszego powietrza, a Kapituła, rozpatrująca nominacje, będzie miała jeszcze trudniejsze zadanie, by wyłonić laureatów w przyszłym roku – wyjaśnia Fundusz.

Laureaci konkursu „Zielone czeki” 2018

Kategoria: Programy i akcje dotyczące ochrony przyrody
Zespół w składzie: dr hab. inż. Stanisław Duży i prof. Politechniki Śląskiej Ryszard Fuchs za organizowanie corocznie od 1996 roku konferencji proekologicznych oraz szkoleń, których celem jest integracja działań władz samorządowych, przemysłu górniczego, przedsiębiorstw proekologicznych i jednostek naukowych dla rozwiązania trudnych problemów wpływu prowadzonej działalności górniczej na środowisko.

Kategoria: Prace naukowo-badawcze
Zespół w składzie: dr Adam Szade, Marcin Fisior i Adam Ramowski za ECO-Patrol Głównego Instytutu Górnictwa – mobilne laboratorium smogowe na samochodzie elektrycznym.

Kategoria: Edukacja ekologiczna
Zespół w składzie Robert Kuder i Jerzy Pakuła za całokształt działalności proekologicznej – przede wszystkim edukację ichtiologiczną najmłodszych mieszkańców miasta Kalety.

Kategoria: Szkolna edukacja dzieci i młodzieży
Magdalena Jasińska za podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez autorski program edukacji ekologicznej „Arboretum Inspiruje”, przekształcenie ogrodu przyszkolnego w arboretum i społeczne prowadzenie w nim zajęć dla innych szkół i przedszkoli.
Anna Zawada-Michalska za wieloletnią społeczną pracę na rzecz szkolnej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży na terenie Zabrza i regionu.

Kategoria: Działania popularyzatorskie i promocja postaw ekologicznych
Zespół w składzie: prof. dr hab. Łukasz Karwowski i Ewa Budziszewska-Karwowska za stworzenie dzięki pasji popularyzacji wiedzy proekologicznej, muzeum uczelnianego, którego działalność oświatowa i wystawiennicza od kilkunastu lat skierowana jest na całą społeczność regionu w tym uczniów wszystkich szczebli szkolnictwa, społeczność akademicką oraz społeczność lokalną.

Dyplomy uznania:
Anna Poraj za zainicjowanie, rozwinięcie i prowadzenie edukacyjnej działalności ekologicznej.
Zespół w składzie: Bożena Kurzeja i Marcin Kamrowski za popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej i społeczności lokalnej postaw zmierzających do ograniczenia zmian klimatycznych – w szczególności zakwaszania oceanów nadmierną emisją dwutlenku węgla.

W tym roku Kapituła nie przyznała nagrody w kategorii Publicystyka ekologiczna oraz nie przyznano nagrody specjalnej.

Fot. WFOŚiGW w Katowicach

Krystyna Stanik

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.