Potrafią znaleźć czas dla innych… Jubileusz wolontariatu uczniowskiego w I LO

2
199

Młodzież z I LO w Wodzisławiu Śl. od ponad dziesięciu lat włącza się bezinteresownie w pomoc wolontariacką. Pomagają rodzinom zastępczym, ale nie tylko.

 

W 2007 roku rozpoczęła działalność pierwsza w powiecie wodzisławskim zorganizowana grupa wolontariuszy, składająca się z uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich. Inicjatorkami przedsięwzięcia były: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. – Irena Obiegły oraz dr Elżbieta Tkocz. Przedsięwzięcie wspiera również dyrektor I Liceum – Janina Rurek. Jak podkreśla PCPR – bez przychylności i życzliwości dyrekcji, nie byłoby możliwe realizowanie tak pięknej idei. Opiekunem wolontariuszy z ramienia szkoły jest Pola Szolc. Działania młodzieży w rodzinach zastępczych koordynują: Danuta Marciniak, zastępca dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Joanna Krutkiewicz, pedagog PCPR. Dzięki zaangażowaniu inicjatorek, dyrekcji I LO, pracowników PCPR młodzi wolontariusze, dobrowolnie i bez wynagrodzenia, od lat pomagają m.in. rodzinom zastępczym i ich podopiecznym.

Młodzi wolontariusze służą pomocą w obowiązkach szkolnych oraz organizacji czasu wolnego. Organizują na przykład dzieciom zabawy edukacyjne. – Często wolontariusz wchodzi w rolę „starszego brata” czy „starszej siostry”. Wolontariat daje szansę zwłaszcza młodym ludziom na włączenie się w życie społeczne, niesienie pomocy potrzebującym. Daje szansę rozwinięcia zainteresowań, jak również zawarcia przyjaźni, zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności społecznych – wyjaśnia Danuta Marciniak, zastępca dyrektor PCPR.

Młodzieżowy wolontariat w powiecie wodzisławskim pełni od lat niezwykle istotną rolę przede wszystkim we wspieraniu rodzin i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, ale obecnie wolontariusze swoją działalnością wspierają również podopiecznych różnych powiatowych placówek pomocy społecznej.

13 lutego w I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. świętowano dziesięciolecie wolontariatu uczniowskiego w powiecie wodzisławskim. Podczas uroczystości podsumowano minione dziesięć lat. Zebranych gości przywitał starosta powiatu wodzisławskiego Ireneusz Serwotka. – Ten rok jest rokiem jubileuszy – szkoły, powiatu, a co najważniejsze stałego wolontariatu młodzieżowego w powiecie wodzisławskim. To jedyne i niepowtarzalne wydarzenie, a także działanie w całej Polsce. Chciałbym podziękować w imieniu rady i zarządu powiatu za wasze nieustające poświęcenie, które trzeba pogodzić z innymi obowiązkami. Potraficie dzielić się z innymi swoim czasem – jak to ważne, pokazuje uśmiech i radość w życiu potrzebujących – podkreślał starosta. Następnie Katarzyna Kojtych z Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej mówiła o misji rodzicielstwa zastępczego i ważnej roli wolontariatu w życiu dziecka. Podczas uroczystości zaprezentowano również film Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie „Nakręć się na pomoc”. Na jubileuszowej uroczystości nie zabrakło pierwszych wolontariuszy, którzy dzielili się wspomnieniami z czasów, gdy rozpoczynali swoją służbę wolontariacką. Wielu z nich do dzisiaj aktywnie udziela się w różnych organizacjach i akcjach pomocowych. Ważnym punktem było też wręczenie podziękowań wolontariuszom, którzy swoją roczną służbę kończą oraz aktów powołania tym, którzy dopiero wolontariuszami się stają. Obchody zakończył program artystyczny „W darze dla wolontariuszy” przygotowany przez uczniów I LO.

– Działalność wolontariuszy uzupełnia pracę profesjonalnych służb społecznych powołanych do pracy z rodziną w kryzysie i dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Dzięki wolontariuszom możliwe jest wielostronne i wieloaspektowe wsparcie dzieci i rodzin zastępczych. Wolontariusze nie zastąpią pracy profesjonalistów, są jednak znaczącym wsparciem ich pracy, o czym świadczą wypowiedzi rodzin zastępczych i samych wolontariuszy – dodaje D. Marciniak. Warto podkreślić, że na terenie powiatu wodzisławskiego w rodzinnej pieczy zastępczej przebywa ogółem 260 dzieci umieszczonych w 165 rodzinach zastępczych

W tym roku już XI grupa wolontariuszy z I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich podejmie ogromne wyzwanie – służbę wolontariacką w rodzinach zastępczych powiatu wodzisławskiego oraz w Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Fot. Starostwo Powiatowe Wodzisław Śl.

Krystyna Stanik