W Powiecie Wodzisławskim rozmawiano o osiągnięciach i celach

103
238
Wodzisław: W Starostwie Powiatowym podsumowano 2017 rok

Noworoczne spotkanie w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim było okazją do podsumowania 2017 roku i podzielenia się planami władz na rok 2018.

16 stycznia w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim odbyło się spotkanie, podczas którego włodarze powiatu podsumowali swoją pracę m.in. w zakresie działań drogowych, edukacyjnych (Powiat Wodzisławski w 2017 r. uzyskał prestiżowy tytuł Samorządowego Lidera Edukacji) czy inwestycyjnych. Rozmawiano także o planach i celach na 2018 r., dyskutowano o problemach i możliwych rozwiązaniach, a także o dalszej współpracy Powiatu z przedsiębiorcami.

W spotkaniu udział wzięli Starosta Wodzisławski Ireneusz Serwotka, Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wala, dyrektor Oddziału KWK ROW Adam Robakowski, naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim Marek Bernais, przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Jan Grabowiecki oraz przedstawiciele wiodących firm z terenu powiatu i przedsiębiorcy współpracujący z Powiatem Wodzisławskim, m.in. w ramach szkoleń zawodowych dla uczniów szkół.

Spotkanie noworoczne w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu
Na spotkaniu noworocznym w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim obecni byli m.in. przedsiębiorcy z terenu powiatu wodzisławskiego i regionu, czyli potencjalni przyszli pracodawcy uczniów z powiatowych szkół.

Noworoczne podsumowanie było okazją do pochwalenia się sukcesami powiatu, do których z pewnością zaliczyć można wizytę Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Wodzisławiu Śląskim. 9 października ubiegłego roku Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami miasta, złożył wieniec pod pomnikiem Powstańców Śląskich oraz wiązankę pod tablicą upamiętniającą mieszkańców ziemi wodzisławskiej walczących o odzyskanie niepodległości przez Polskę. Podczas spotkania z mieszkańcami, prezydent mówił m.in. o znaczeniu Wodzisławia Śląskiego i Śląska dla Polski oraz o zmianach dla jego mieszkańców. Nie mogło oczywiście zabraknąć nawiązania do aktualnej polityki krajowej i międzynarodowej, tematu realizacji obietnic wyborczych, takich jak program 500+ czy reforma sądownictwa. Wizyta głowy państwa w Wodzisławiu Śląskim miała znaczenie historyczne – Andrzej Duda był bowiem pierwszym urzędującym prezydentem RP, który pojawił się w tym mieście.

W trakcie noworocznego spotkania, włodarze Starostwa przedstawili również informacje w temacie ważniejszych, zrealizowanych w powiecie inwestycji drogowych. W 2017 roku na ten cel Powiat Wodzisławski przeznaczył ponad 12 mln złotych. W sumie wybudowano 6 km nowej nawierzchni jezdni, 2,65 km chodników, a przebudowano – 3,09 km oraz wybudowano 3,35 km kanalizacji deszczowej. Na inwestycje drogowe ok. 4 mln złotych pozyskano od gmin powiatu, a 2,2 mln zł wynosiła kwota wsparcia z innych źródeł. W ubiegłym roku udało się również m.in. przeprowadzić modernizację źródeł ciepła w DPS w Gorzycach, termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Radlinie czy wyremontować mieszkania chronione dla 14 osób niepełnosprawnych i opuszczających pieczę zastępczą.

Jedną z najważniejszych inwestycji, jaką udało się przeprowadzić w powiecie, był z pewnością remont Bloku Operacyjnego w PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim, na który przeznaczono ponad 5,5 mln złotych. Za prawie 900 tys. zł, z dotacji budżetu państwa oraz środków własnych powiatu, zakupiony został nowy sprzęt medyczny. Szpital w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach otrzymał również wsparcie m.in. ze strony miast i gmin powiatu, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej czy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W placówce pojawiły się m.in. nowe cystoskopy, aparat EMG, aparaty holter EKG, aparat do badań urodynamicznych, USG/UKG, stół operacyjny do zabiegów ortopedycznych z nakładką, stół do zabiegów na kręgosłupie, wiertarki ortopedyczne czy gastroskop. Z budżetu Wojewody Śląskiego pozyskano również 500 tys. złotych na zakup nowego ambulansu sanitarnego.

W celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, w powiecie wodzisławskim realizowany był projekt „Lepsze jutro”, w ramach którego organizowano zajęcia psychologiczne, warsztaty, grupy wsparcia, zajęcia rekreacyjno-ruchowe oraz kursy zawodowe. Wartość projektu wynosiła ponad 3,5 mln złotych, z czego ponad 3 mln pozyskano z Funduszy Europejskich. W 2017 roku uruchomiony został także Środowiskowy Interfejs Pomocowy, w ramach którego realizowane są usługi telepomocy dla 30 uczestników projektu, środowiskowe grupy wsparcia oraz zajęcia integracyjne, komputerowe, rekreacyjne dla 47 osób niepełnosprawnych i starszych wiekiem.

W ubiegłym roku zakupione zostały nowe samochody dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu Śl., DPS Gorzyce, Powiatowego Zarządu Dróg, Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach oraz nowa drabina dla straży pożarnej. Na drogach pojawiły się nowe oznakowane i nieoznakowane radiowozy policji (starostwo dofinansowało zakup radiowozu w kwocie 35 tys. zł), a podróżujący mogą korzystać z nowych autobusów PKS Racibórz marki SOR CN12.

Podczas styczniowego spotkania, władze powiatu podzieliły się również swoimi planami na 2018 rok. – Będzie to rok specyficzny (…), wyjątkowy, bo będzie miał… tylko 10 miesięcy. Kończy się bowiem w październiku. Jesteśmy na to przygotowani, ale na pewno też przygotowujemy wiele zadań na przyszłe okresy, niezależnie od wyników wyborczych – podkreślał Starosta Wodzisławski, Ireneusz Serwotka.

W planach na 2018 rok, ponad 14,5 mln złotych przewidziano na inwestycje drogowe, ponad 5 mln zł – na wydatki związane z oświatą, ponad 2 mln zł – na ochronę zdrowia, kolejne 2 mln zł – na wydatki z zakresu pomocy społecznej oraz ponad 6,5 mln zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

W budżecie Powiatowego Zarządu Dróg ujęto m.in. przebudowę drogi ul. Górnicza-Kokoszycka w Wodzisławiu Śl., przebudowę ul. Plebiscytowej w Rydułtowach, modernizację drogi powiatowej ul. 1 Maja w Godowie i Gołkowicach czy przebudowę mostu na ul. Raciborskiej w Syryni. Termomodernizowane będą też kolejne budynki, m.in. ZPSWR w Wodzisławiu Śl., budynek ZPS na ul. 26-go Marca, przychodnia na ul. Leszka 10 (wraz z wymianą instalacji c.o. i kotłowni gazowej) czy budynek przychodni na ul. Strażackiej w Gołkowicach.

Ponad pół miliona złotych Starostwo Powiatowe planuje dołożyć do wartego ponad 3 mln złotych projektu „Oaza aktywności”, w ramach którego przewidziano rozbudowę budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śl.

W dalszym ciągu, w Powiecie Wodzisławskim rosnąć ma jakość i dostępność usług medycznych poprzez poprawę infrastruktury PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim. W ramach tego tak dużego, wartego ponad 21 mln złotych (ponad 6 mln zł – wkład własny powiatu), projektu, w przyszłości planowana jest modernizacja i wyposażenie traktu porodowego, oddziału ginekologiczno-położniczego, oddziału neonatologicznego, bloku operacyjnego, oddziału pediatrycznego, izby przyjęć, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni badań górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, centralnej sterylizatorni, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Rok 2018 zapowiada się pracowicie, ale już w 2017 działania Starostwa Powiatowego zostały docenione i wyróżnione przez Związek Powiatów Polskich. W Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin, Powiat Wodzisławski uplasował się na wysokim, 3. miejscu w skali kraju. Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin to inicjatywa oparta na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa samorządów gminnych i powiatowych. Kryteria, którymi kieruje się komisja tworząca ranking, to m.in. działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, współpraca krajowa i międzynarodowa, działania promocyjne, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych czy promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

W 2018, w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim obchodzi też okrągły jubileusz 20-lecia swojego istnienia.

Katarzyna Krentusz
Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.