Kolejny krok do drogi Racibórz – Pszczyna

2
116
Kolejny krok do drogi Racibórz – Pszczyna
Kolejny krok do drogi Racibórz – Pszczyna

Zielone światło dla 8-kilometrowego odcinka obwodnicy Raciborza.

W samej końcówce ubiegłego roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie wydała ostateczną decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania do przedsięwzięcia dla projektu Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna. W uzasadnieniu generalnej dyrekcji zaznaczono, że „niniejsza decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji”. Dotyczy ona całego odcinka projektowanej drogi. Decyzja GDOŚ otwiera drogę do uruchomienia procedury uzyskania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). ZRID to rodzaj „superpozwolenia”, które łączy w sobie decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi z pozwoleniem na budowę. Jest to kompleksowa decyzja administracyjna, która pozwala także na wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie inwestycji (przynajmniej bez kilku takich raczej się nie obędzie), a także zatwierdza podział nieruchomości. Dzięki temu dokumentowi można również ograniczyć korzystanie z sąsiadujących nieruchomości, jeśli będzie konieczna przebudowa infrastruktury technicznej oraz dróg niższej kategorii. Uzyskanie ZRID–u pozwala na rozpoczęcie procedury przetargowej zmierzającej do wyłonienia wykonawcy robót i rozpoczęcia prac budowlanych. Innymi słowy ZRID jest „zielonym światłem” dla inwestycji, pozwalającym na wbicie przysłowiowej „pierwszej łopaty”.

Czytaj więcej w portalu raciborz.com.pl

/ps/