Ludzi dobrej woli jest więcej

151
108
Racibórz, Wodzisław: Ludzi dobrej woli jest więcej. Dorota Maj i Mieczysław Łapin

Działają dla dobra ogółu, pomagają słabszym, nauczają – są ludzie, którzy w sposób szczególny angażują się w życie swojej społeczności. Warto doceniać ich starania.

Jedni działają na rzecz ludzi, inni – pomagają zwierzakom. Tworzą wspólne dobro, wpływają na rozwój miasta lub też – pomagają słabszym, chorym, opuszczonym, bezdomnym. Swoim postępowaniem niosą radość, nadzieję i przywracają wiarę w ludzi… Są wśród nas osoby, które dla innych żyją bardziej, czynią więcej i czują mocniej. Osoby, których postępowanie powinniśmy doceniać i stawiać sobie za wzór.

W każdym mieście, gminie i wsi są ludzie, którzy w sposób szczególny angażują się w życie swojej społeczności i, na szczęście, coraz częściej ich działania, zarówno te na własną rękę, jak i w organizacjach pozarządowych, nie pozostają niezauważone. Doceniamy ludzi działających na rzecz kultury, edukacji, sportu, a także tych, którzy bezinteresownie pomagają innym, nie otrzymując i nie oczekując niczego w zamian. Choć swoich działań nie podejmują dla wyróżnień, te przyznawać warto – wyrażając w ten sposób swoją wdzięczność i doceniając ich trud.

Rokrocznie, zarówno na regionalną, jak i lokalną skalę, organizowane są konkursy, w których działacze, społecznicy, wolontariusze otrzymują zasłużone wyróżnienia. Wolontariusze roku wybierani są na skalę całego Śląska, ale również w takich miastach, jak Pszów czy Radlin. W Wodzisławiu Śląskim wybrane osoby lub instytucje honorowane są nagrodą „Złotego Wawrzyna”, w Rydułtowach – tytułem „Rydułtowika Roku”. W Raciborzu wręczane są „Laury Wolontariatu” czy też – Medale im. Księdza Stefana Pieczki. Każdy zorganizowany plebiscyt to szansa na dostrzeżenie działalności kolejnej osoby, a jak śpiewał Czesław Niemen: „Ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim” …Wierzymy w to i my.

O Dorocie Maj, kobiecie o wielkim sercu i wolontariuszce ze Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt Koty Psy i My oraz Mieczysławie Łapinie, wolontariuszu angażującym się w działania na rzecz osób starszych, przeczytacie tutaj: https://raciborz.com.pl/2018/01/10/ludzi-dobrej-woli-jest-wiecej-2.html

Katarzyna Krentusz