Wodzisław Śląski: Niepełnosprawność to wyzwanie

1
157
UM Wodzisław: pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych

Z początkiem 2018 roku w mieście pracę rozpocznie pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych.

– Niepełnosprawność to nie ograniczenia. Niepełnosprawność to wyzwanie, które stawia przed nami życie – uważa Barbara Macharzyńska, która od stycznia w Wodzisławiu Śląskim zajmować się będzie sprawami związanymi z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami.

Barbara Macharzyńska przez siedem lat była prezesem stowarzyszenia rodziców osób niepełnosprawnych „Razem Raźniej”. Ona sama jest mamą niepełnosprawnej córki, dzięki czemu poznała świat niepełnosprawności z zupełnie innej perspektywy, a tematy, którymi zajmie się w trakcie swojej pracy, są jej bliskie.

W Wodzisławiu Śląskim już w tej chwili podejmuje się wiele działań z myślą o osobach niepełnosprawnych, jednak, jak uważają włodarze miasta, to wciąż jeszcze za mało, jeśli przyjrzeć się skali problemu. Dlatego też, nowy pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych w swojej pracy zajmie się m.in. wspieraniem rodzin, umożliwianiem niepełnosprawnym uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych a nawet – ich tworzenia, aktywnością osób w sferze sportu, a także wolontariatem na rzecz osób niepełnosprawnych. Wśród pierwszych pomysłów wymienia się m.in. tzw. Kawiarenki pod chmurką, czyli spotkania osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów, umożliwiające dialog i wymianę doświadczeń. W mieście poprawiana ma być również infrastruktura – tak, aby przestrzeń publiczna była bardziej przyjazna m.in. dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ważną kwestią do poruszenia jest również wsparcie dla rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych, a także – poszerzenie oferty artystycznych zajęć dodatkowych.

Choć Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego nie przedstawia szczegółowych statystyk dotyczących liczby osób niepełnosprawnych, wiadomo, że jest ich raczej sporo. Wiele z tych osób, z różnych przyczyn, na razie nie uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym swojego miasta. – Czas pokaże, ile osób będzie chciało korzystać z udogodnień przygotowanych z myślą o niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że jak najwięcej – podsumowała Barbara Macharzyńska.

/k/
Fot. UM Wodzisław Śl.