50-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.

40
420

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, już od 50 lat, kształci doskonałych ekonomistów, handlowców, hotelarzy, kelnerów, kucharzy, informatyków czy specjalistów obsługi ruchu turystycznego.

Dokładnie w 1967 roku w Wodzisławiu Śląskim otwarto pierwszą w naszym regionie szkołę średnią o charakterze ekonomicznym. W ciągu tych 50 lat, Zespół Szkół Ekonomicznych stał się prawdziwą kuźnią uczniowskich talentów w różnych dziedzinach wiedzy, opartą na świetnej kadrze pedagogów i wychowawców.

Absolwenci różnych roczników wodzisławskiego Ekonomika to dziś bardzo często cenieni pracownicy i szefowie biur, urzędów, sklepów, szkół, restauracji, hoteli w regionie i poza nim. Byli uczniowie często pracują za granicą, a nawet – z powodzeniem prowadzą swoje firmy. Absolwenci ZSE ciepło wspominają swoją szkołę, jej profesorów i niepowtarzalną atmosferę placówki. Do historii z pewnością przeszły bale studniówkowe organizowane w szkole, ponad 20-letnia tradycja rajdów po Beskidach czy coroczne koncerty charytatywne, prezentujące nie tylko hojność tej społeczności na rzecz osób potrzebujących pomocy, ale i wielkie talenty artystyczne uczniów szkoły.

13 października w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia placówki, połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. O godzinie 10.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP odprawiona została msza święta, podczas której poświęcony został sztandar Zespołu Szkół Ekonomicznych. Po mszy świętej, o godzinie 12.00, rozpoczęły się uroczystości w Zespole Szkół Ekonomicznych. W tym wyjątkowym dla szkoły dniu, placówce nadana została Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Następnie szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych – Technikum Nr 2 oraz Branżowej Szkole I stopnia nadane zostało imię Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość swoją obecnością uświetnili m.in. parlamentarzyści ziemi wodzisławskiej, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, wicekurator Dariusz Domański, przedstawiciele władz samorządowych oraz grono przyjaciół Ekonomika.

Jubileusz wodzisławskiego Ekonomika trwać będzie przez cały rok szkolny. W styczniu 2018 r. odbędzie się w kościele pw. WNMP w Wodzisławiu Śląskim uroczysty koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły, a w lutym – zorganizowany zostanie dla absolwentów szkoły i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych niepowtarzalny Bal Absolwentów. Komitet Organizacyjny jubileuszu zdecydował również o wydaniu pamiątkowego kalendarza, bogato zdobionego zdjęciami z życia szkoły, okolicznościowego folderu i ciekawostki – książki kucharskiej – „ 50 przepisów na 50 lat Ekonomika”. Przepisy pochodzą z prestiżowych międzynarodowych i krajowych konkursów kulinarnych, w których szkoła zawsze zajmowała najwyższe miejsca. Obchodom będą towarzyszyły również imprezy kulinarne, sportowe i naukowe, bo już na marzec 2018 r. planowana jest konferencja naukowa.

Komitet organizacyjny oraz cała społeczność szkoły zapraszają wszystkich absolwentów, przyjaciół szkoły i darczyńców do włączenia się w świętowanie jubileuszu półwiecza placówki.

/k/

Fot. Adrianna Sikorska