Sezon na remonty dróg w pełni

206
368
Remonty Wodzisław Śl.

Kiedy zakończą się utrudnienia dla kierowców w regionie?

Tylko w powiecie wodzisławskim remonty dróg kosztować będą kilkadziesiąt milionów złotych. Aż 18,5 mln złotych przeznaczonych zostanie na remont ulicy Młodzieżowej w Wodzisławiu Śląskim (droga wojewódzka 936). Z kolei Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim na inwestycje drogowe planuje wydać ok. 11,5 mln złotych. Swój udział w realizacji części zadań mają również gminy powiatu.

Część z planowanych inwestycji drogowych dobiegło lub dobiega już końca. Jednak w wielu miejscach roboty drogowe przyczyniają się wciąż do znacznych utrudnień w ruchu.

Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa (DW 936)

Prace na ul. Młodzieżowej wykonane zostaną na 4,2-kilometrowym odcinku od skrzyżowania z ul. Pszowską do nieczynnego przejazdu kolejowego. W ramach zadania przebudowana zostanie konstrukcja i nawierzchnia jezdni, wyremontowana kanalizacja deszczowa, przebudowane chodniki (wraz z wydzieleniem w ich obrębie ciągu pieszo-rowerowego), zjazdy indywidualne i publiczne oraz zatoki autobusowe. Wykonane zostanie również nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz oczyszczone i udrożnione przydrożne rowy na odcinku 3,3 km. W czasie robót, na wybranych odcinkach obowiązuje ruch wahadłowy. Przebudowa ul. Młodzieżowej prowadzona jest w cyklu 2-letnim a prace zakończyć się mają pod koniec 2018 roku.

Remonty Wodzisław Śl.
Na zdjęciu remont ulicy Młodzieżowej na wysokości skrzyżowania z ulicą Ignacego Paderewskiego w Wodzisławiu Śl.

Wodzisław Śląski, ul. Kokoszycka (DP 5000s)

Największą inwestycją drogową powiatu w Wodzisławiu Śl. jest przebudowa prawie kilometra drogi nr 5000s, czyli ul. Kokoszyckiej, nakładem ok. 2,3 mln zł. Tutaj – poza nową konstrukcją i nawierzchnią drogi – zostanie wybudowana też kanalizacja deszczowa oraz mur oporowy. Powstaną także nowe chodniki oraz wjazdy do posesji, a skarpy zostaną wzmocnione płytami betonowymi. Remont ul. Kokoszyckiej został przedłużony i w związku z tym utrudnienia w ruchu na modernizowanej drodze potrwają do końca września.

Radlin, ul. Rydułtowska (DP 5024S)

21 sierpnia w Radlinie rozpoczął się remont ul. Rydułtowskiej. W ramach realizacji zadania, którego koszt wyniesie ponad 400 tys. zł, na odcinku od granicy z Rydułtowami w kierunku centrum miasta zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni, przebudowane chodniki, wykonane umocnienie rowu odwadniającego oraz nowe oznakowanie. Na czas prowadzenia robót jezdnia drogi powiatowej będzie zwężona, a na jej odcinkach obowiązywać będzie ruch wahadłowy.

Mszana

Duże inwestycje drogowe realizowane są również w gminie Mszana. Tutaj, dzięki negocjacjom Powiatu Wodzisławskiego i Gminy Mszana z Jastrzębską Spółką Węglową, zmodernizowane zostanie skrzyżowanie ul. Wiejskiej z ul. Boryńską oraz poprawiona geometria skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Jastrzębską w Gogołowej. Prace na skrzyżowaniu drogi powiatowej ul. Wiejskiej z drogą gminną ul. Boryńską obejmować będą: wykonanie nowej konstrukcji drogi i nawierzchni jezdni, przebudowę i budowę chodników, wykonanie wysp i zjazdów, umocnienie skarp rowu, przebudowę kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Wiejskiej i budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Boryńskiej oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej (oświetlenia dróg publicznych). Z kolei na drugim skrzyżowaniu – ul. Wiejskiej z ul. Jastrzębską (w kierunku Szerokiej) – zrealizowane mają zostać prace poprawiające jego geometrię. W miejscu tym planowane jest zawężenie i wykonanie wysp rozdzielających, a także – wykonanie kanalizacji deszczowej. Wartość kosztorysowa inwestycji to ponad 2 mln złotych. Ponad 1,4 mln złotych, jako odszkodowanie za szkody górnicze, dopłaci Jastrzębska Spółka Węglowa. Gmina Mszana sfinansuje tylko wykonanie oświetlenia za ok. 39 tys. złotych. Pozostałą część kosztów pokryje Powiat Wodzisławski.

Pełne zestawienie inwestycji drogowych (z)realizowanych na terenie powiatu wodzisławskiego znajdziecie w załączniku:

Inwestycje drogowe – powiat wodzisławski

W Raciborzu największe utrudnienia powodują remonty dwóch dróg: wojewódzkiej – Armii Krajowej i Rudzkiej oraz powiatowej – Ocickiej. Obydwa mają zakończyć się jesienią 2017.

Racibórz, Rudzka i Armii Krajowej (DW 919)

Przebudowę Drogi Wojewódzkiej nr 919 na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach prowadzi konsorcjum firm Bruki Trawiński i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza. O zlecenie rywalizowały jeszcze: Strabag, Drog-Bud, Eurovia Polska, Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów z Gliwic, czeskie M-Silnice, Transkom i Skanska. Prace zaplanowano na dwa etapy: najpierw ulica Rudzka (od mostu na kanale Ulga po ul. Malczewskiego), następnie ulica Armii Krajowej. W tej chwili utrudnienia występują na kilku odcinkach. Całkowita długość remontowanego odcinka wynosi 1915 metrów. W ramach remontu zaplanowano wymianę konstrukcji jezdni, przebudowę zjazdów i chodników, wybudowanie zatok postojowych i autobusowych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, ich zakończenie zaplanowano na koniec września 2017 roku. Koszt remontu to 8,4 mln zł.

Racibórz, ul. Ocicka (DK 45)

17 lipca rozpoczęły się prace na ul. Ocickiej w Raciborzu. Jest to II etap remontu tej ulicy. W ramach zadania przebudowywany jest odcinek drogi powiatowej o długości 782 m – od skrzyżowania z ulicą Koszalińską do końca skrzyżowania z ulicą Węgierską. Zakres zadania obejmuje głównie wymianę konstrukcji i nawierzchni jezdni, przebudowę chodnika, wykonanie ścieżki rowerowej (od ul. Koszalińskiej do ul. Bolesława Leśmiana) i na dalszym odcinku – pobocza oraz wymianę istniejących oraz zabudowę nowych studzienek ściekowych. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Adamczyka 12.

W pierwszej kolejności realizowano roboty na odcinku od ul. Koszalińskiej do skrzyżowania z ulicami Bolesława Leśmiana i Osiedleńczą – po stronie lewej (jadąc w kierunku Ocic). Roboty prowadzone są przy połówkowym zamknięciu jezdni i sterowaniu ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej wahadłowej. Planowany termin zakończenia robót to 6 października 2017r.

/k, ps/