Ś.P. Ks. Marian Żagan – wspomnienie

2
64

Zmarłego 14 lipca duchownego, wieloletniego proboszcza w parafii św. Jadwigi, wspomina Krystian Niewrzoł.

Było to w roku 1958. Do szkół podstawowych wprowadzono naukę religii. Naszym katechetą w klasie VII Szkoły Podstawowej nr 3 w Raciborzu przy ul. Kozielskiej został nowy wikariusz par. św. Mikołaja ks. Marian Żagan. Nauka odbywała się zawsze na ostatniej lekcji, jeden raz w tygodniu. Ks. Żagan, jako nowo wyświęcony kapłan, okazał się konkretnym, dobrze przygotowanym nauczycielem, wymagającym od siebie i innych. Baliśmy się Go na początku. Ale później okazał się duszpasterzem wyrozumiałym dla dzieci, traktując nas jak dobry ojciec, ale bez pobłażania. Po ukończeniu podstawówki spotykaliśmy się co tydzień na katechezie dla młodzieży w salce parafialnej. Były to często długie, dyskusyjne wieczory.

Gdy po czterech latach ks. Marian Żagan został przeniesiony do parafii na terenie Zabrza odwiedzałem Go z tęsknoty za moim dobrym duszpasterzem. Po latach nasze drogi rozeszły się. Spotkaliśmy się ponownie, gdy w 1981 roku założyliśmy w Raciborzu Sekcję Ogólnospołeczną Klubu Inteligencji Katolickie a ks. Żagan został proboszczem parafii św. Jadwigi w Markowicach.

Więcej czytaj w portalu raciborz.com.pl

/ps/