JSW zapłaci za szkody w Gogołowej

65
369
JSW zapłaci za szkody górnicze. Remont skrzyżowań w Gogołowej

Na remonty niebezpiecznych skrzyżowań Jastrzębska Spółka Węglowa przeznaczy ponad 1,4 mln złotych.

Jeszcze w tym roku, dzięki negocjacjom Powiatu Wodzisławskiego i Gminy Mszana z Jastrzębską Spółką Węglową, zmodernizowane zostanie skrzyżowanie ul. Wiejskiej z ul. Boryńską oraz poprawiona geometria skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Jastrzębską w Gogołowej.

Prace na skrzyżowaniu drogi powiatowej ul. Wiejskiej z drogą gminną ul. Boryńską miałyby się rozpocząć jeszcze w okresie wakacyjnym i obejmować będą: wykonanie nowej konstrukcji drogi i nawierzchni jezdni, przebudowę i budowę chodników, wykonanie wysp i zjazdów, umocnienie skarp rowu, przebudowę kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Wiejskiej i budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Boryńskiej oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej (oświetlenia dróg publicznych).

Z kolei na drugim skrzyżowaniu – ul. Wiejskiej z ul. Jastrzębską (w kierunku Szerokiej) – do końca roku zrealizowane mają zostać prace poprawiające jego geometrię. W miejscu tym planowane jest zawężenie i wykonanie wysp rozdzielających, a także – wykonanie kanalizacji deszczowej.

Realizacja inwestycji w Gogołowej szczególnie ucieszy kierowców i mieszkańców gminy, którzy od dawna uskarżali się na znaczną ilość wypadków i stłuczek. Problemem był również brak chodników i drożnej kanalizacji deszczowej.

Wartość kosztorysowa inwestycji to ponad 2 mln złotych. Ponad 1,4 mln złotych, jako odszkodowanie za szkody górnicze, dopłaci Jastrzębska Spółka Węglowa. Gmina Mszana sfinansuje tylko wykonanie oświetlenia za ok. 39 tys. złotych. Pozostałą część kosztów pokryje Powiat Wodzisławski.

/k/
Fot. UG Mszana