Wodzisław Śląski: Nowa rada rynku pracy

972
565
Starosta Ireneusz Serwotka wręczył nowym członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy akty powołania.

Starosta Ireneusz Serwotka wręczył nowym członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy akty powołania.

29 czerwca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śl. odbyło się posiedzenie inaugurujące nową kadencję Powiatowej Rady Rynku Pracy. Rada – jak wyjaśnia Wojciech Raczkowski z Starostwa Powiatowego Wodzisław Śl., jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy, funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. – Do jej zadań należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie, ocena racjonalności gospodarki środkami Fundusz Pracy oraz opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia, składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego, ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy, a także opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych oraz Programu Aktywizacji i Integracji – wylicza Raczkowski.

Akty powołania na nową kadencję wręczył członkom rady starosta Ireneusz Serwotka. W jej skład weszli: Krzysztof Dybiec (Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim), Michalina Rogala (NSZZ Solidarność), Bronisław Kostaniuk (Forum Firm z siedzibą w Radlinie), Maria Tkocz (Rada OPZZ Województwa Śląskiego), Bogusław Konieczny (Forum Związków Zawodowych), Jerzy Waltar (Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim), Gabriela Chromik (Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Radlin), Maria Tatarczyk (Śląska Izba Rolnicza) oraz Katarzyna Zöllner-Solowska, Łukasz Krzystała i Barbara Chrobok – jako przedstawiciele samorządu terytorialnego.

Podczas pierwszego spotkania wybrano również przewodniczącą rady – Katarzynę Zöllner-Solowską oraz zastępcę – Łukasza Krzystałę. Katarzyna Zöllner-Solowska zwróciła uwagę, że w radzie jest aż sześcioro nowych członków, nie chodzi jednak o personalia, ale o doświadczenie. – Cieszę się, że w radzie zasiadają przedstawiciele tak wielu środowisk i branż. Jestem przekonana, że spojrzenie z wielu różnych perspektyw na te tak mocno powiązane ze sobą kwestie, jak zatrudnienie, szkolnictwo czy wsparcie biznesu, przyniesie efekt w postaci praktycznych, być może innowacyjnych rozwiązań problemów, jakie dotykają nasz lokalny rynek pracy – podkreślała Zöllner-Solowska. Powiatowa Rada Rynku Pracy zapoznała się ze statystykami dotyczącymi bezrobocia oraz z aktualną sytuacją na rynku pracy w powiecie wodzisławskim.

Fot. Starostwo Powiatowe Wodzisław Śl.

oprac. /j/