Odra. Ściek i zagrożenie czy szansa na rozwój?

1
98

Inwestycja w przystań kajakową i plażę miejską w krótkim czasie okazała się trafiona. – Jestem dumny z mojego betonowego klocka – twierdzi prezydent Lenk.

 

21 czerwca na Zamku Piastowskim odbyła się konferencja „Rzeka w mieście” w ramach cyklu Miasta Idei. To projekt, który ma za zadanie wypracowanie najlepszych rekomendacji dla śląskich miast. Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali o roli rzeki Odry w mieście. Najpierw odbyły się warsztaty, podczas których mieszkańcy i eksperci podzieleni na trzy zespoły analizowali możliwości rozwoju miasta, dzięki rzece pod kątem sportu i rekreacji oraz gospodarczym. Część druga to panel dyskusyjny. Podczas debaty uczestnicy zastanawiali się, jaką rolę spełniają rzeki we współczesnych miastach. Jakie są trendy? Co jest modne, a czego dziś należy unikać? Z jakich powodów miasta wybierają takie, a nie inne rozwiązania? Zastanawiano się również nad tym, z jakich recept lub pomysłów z innych miast Europy i świata mógłby skorzystać Racibórz. Zgromadzeni rozmawiali również o tym, jak rzeka dziś wpływa na rozwój miasta, jakie inwestycje już tu zrealizowano i co miasto planuje w kolejnych latach. Jakie to daje korzyści mieszkańcom, przedsiębiorcom i miastu jako całości? Jak będzie się zmieniała turystyka? Jakie Odra będzie miała znaczenie gospodarcze?

więcej przeczytasz na portalu raciborz.com.pl