Nabór wniosków na montaż instalacji OZE

4
200
OZE

Do 26 czerwca można składać wnioski o dofinansowanie instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

Ruszył nabór wniosków dla mieszkańców Krzyżanowic zainteresowanych montażem instalacji solarnych, fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła w ramach projektu pn. „Inwestycja w przyszłość – odnawialne źródła energii w Gminie Krzyżanowice”. Dzięki projektowi zredukowana zostanie emisja dwutlenku węgla, a także obniżone zostaną rachunki za prąd i ogrzewanie. Wkład w inwestycję po stronie mieszkańca wyniesie 15%, a pozostałe 85% sfinansowane zostanie z programu.

O środki mogą ubiegać się właściciele budynków mieszkalnych oraz gospodarczych użytkowanych przez gospodarstwa domowe o powierzchni do 300 m2. Dofinasowane zostaną również instalacje wykonane w nowobudowanych budynkach, pod warunkiem, że zostaną zamieszkane i odebrane do 31 sierpnia 3017 roku.

Warunkiem realizacji programu przez Krzyżanowice będzie uzyskania dofinansowania ze środków RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020. Do prawidłowego opracowania projektu niezbędne jest uzyskiwanie danych określających m.in. liczbę osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie i charakterystyczne dane techniczne budynków.

W związku z powyższym wszyscy zainteresowani dofinasowaniem do 26 czerwca 2017 roku muszą złożyć wniosek wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie. Dokumenty te należy złożyć w Urzędzie Gminy Krzyżanowice, w pokojach nr 3-4. Precyzyjne wypełnienie ankiet pozwoli na zebranie danych niezbędnych do zakwalifikowania udziału w projekcie, opracowania przedmiotowego projektu oraz wniosku o dofinansowanie. W przypadku zgłoszenia dużej ilości chętnych, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie stanowić będzie kolejność składania ankiet wraz z deklaracjami oraz kompletność ich wypełnienia.
Dokumenty aplikacyjne, deklaracja udziału w projekcie oraz szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie gminy oraz w Urzędzie.

/mh/

Fot. Pixabay