Święto straży granicznej. Uroczystość uświetni występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

1
260
święto

Strażnicy graniczni obchodzili swoje święto 16 maja, jednak W Raciborzu uroczystości z tej okazji odbędą się 30 maja. Formacji zostanie nadany sztandar, nie zabraknie pokazu musztry i występów artystycznych.

Straż Graniczna została powołana 16 maja 1991 roku. Jest formacją jednolitą, uzbrojoną i umundurowaną, utworzoną do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz odpowiedzialną za organizowanie i prowadzenie kontroli ruchu granicznego, kontrolę legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP. Do zadań Straży Granicznej należy również rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw dotyczących handlu ludźmi.

W szeregach formacji pełni służbę 14,8 tys. funkcjonariuszy (prawie ¼ to kobiety), a zatrudnionych jest prawie 3,5 tys. pracowników.

Straż Graniczna ochrania granicę lądową RP o długości ponad 3,5 tysiąca km, a odprawy graniczne prowadzone są na 70 przejściach granicznych: 19 drogowych, 14 kolejowych, 18 morskich, 1 rzecznym i 18 lotniczych.

Śląski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu jest jednym z dziewięciu oddziałów funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Straży Granicznej. Terytorialny zasięg działania oddziału obejmuje obszar dwóch województw: śląskiego i opolskiego. W skład Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wchodzą 4 placówki Straży Granicznej. Trzy z nich są usytuowane na terenie województwa śląskiego – w Bielsku-Białej, Rudzie Śląskiej i na lotnisku w Katowicach – Pyrzowicach, a jedna placówka usytuowana jest na terenie województwa opolskiego – w Opolu.

W Raciborzu funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej swoje święto będą obchodzić uroczyście 30 maja.

Podczas tej uroczystości Śląskiemu Oddziałowi SG zostanie nadane imię i sztandar. Ponadto będą wręczane odznaczenia, wyróżnienia oraz mianowania na kolejne stopnie służbowe. Uroczystość uświetni pokaz musztry paradnej w wykonaniu orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz koncert okolicznościowy zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Na Bulwarach Nadodrzańskich swój sprzęt będzie prezentowała Straż Graniczna oraz inne służby mundurowe.

Uroczystość rozpocznie się mszą świętą w Kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu o godzinie 15.00.

O godzinie 16.15 rozpocznie się część główna na Placu Zamku Piastowskiego w Raciborzu.

/ps/