Rydułtowy: XXV Memoriał im. Jana Margicioka i Leopolda Hałaczka

2
187
Rydułtowy: XXV Memoriał im. Jana Margicioka i Leopolda Hałaczka. Plakat

Wydarzenie, które miało się odbyć końcem kwietnia, zostało przełożone ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

XXV Memoriał Jana Margicioka i Leopolda Hałaczka – harcmistrzów i poruczników Armii Krajowej odbędzie się już 1 czerwca. – Mamy nadzieję, że tym razem nic nie stanie na przeszkodzie, a na niebie pojawi się słońce – wyjaśnia rydułtowski magistrat.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wydarzeniu swój udział mogą zgłosić do 30 maja (w wyjątkowych przypadkach – w biurze zawodów w dniu zawodów). Zgłoszenia do udziału w biegach sztafetowych przyjmowane są listownie, telefonicznie, faxem lub za pośrednictwem e-mail w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Rydułtowy (ul. Ofiar Terroru 36, tel. 32 45 37 473, fax: 32 45 37 410, e-mail: [email protected]).

Szczegółowy program wydarzenia znajdziecie na plakacie powyżej. Regulamin XXV Memoriału im. Jana Margicioka i Leopolda Hałaczka dostępny jest w załączniku poniżej.

Rydułtowy: XXV Memoriał im. Jana Margicioka i Leopolda Hałaczka. Trasa

Regulamin – XXV Memoriał im. Jana Margicioka i Leopolda Hałaczka

/k/