Wodzisław Śląski: „Jedynka” to 69 lat tradycji

5
305
I Liceum Ogólnokształcące Wodzisław Śl.

I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku to jedyne liceum, w powiecie wodzisławskim, które po raz kolejny zostało wyróżnione prestiżowym tytułem „Brązowa Szkoła 2017” dla najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w kraju.

Najwyższa w powiecie wodzisławskim zdawalność matury na poziomie 99% – wyższa od średniej województwa śląskiego i kraju – to wynik, jakim może pochwalić się I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku w Wodzisławiu Śl. Potocznie nazywana „Jedynką” to szkoła, która promuje naukę. Uczniowie osiągają sukcesy w konkursach międzynarodowych: w Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS, zdobywając czołowe miejsca (m.in. Bali – medal złoty i srebrny; Serbia – wyróżnienie), w Międzynarodowych Konkursach Matematycznych (13 laureatów i finalistów), ale także w olimpiadach i konkursach przedmiotowych: w ostatnich dwóch latach – 38 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych: Geograficznej, Biologicznej, Mediewistycznej, Statystycznej, „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki, fizyki i geografii.

Uczniowie „Jedynki” stanowią najliczniejszą grupę słuchaczy Uniwersytetu Licealisty prowadzonego przez Śląski Uniwersytet Medyczny. W szkole lekcje j. francuskiego i angielskiego odbywają się z udziałem lektorów z Belgii i Kanady. W roku szkolnym 2015/2016 uczennica „Jedynki” zakwalifikowała się do udziału w uniwersyteckim projekcie YALE YOUNG GLOBAL SCHOLARS, zdobywając stypendium Uniwersytetu Yale w NEW HAVEN (USA, CONNECTICUT). Uniwersytet Yale jest jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetów na świecie. Jedyna szkoła w Polsce, w której funkcjonuje wolontariat stały w oparciu o ustawę o wolontariacie. Na mocy tej ustawy, każdy wolontariusz ma zagwarantowane ubezpieczenie i szkolenia, które w przyszłości mogą być pomocne w znalezieniu pracy. Okres wolontariatu jest wliczany do stażu pracy. Wolontariusze „Jedynki” pracują w jednostkach pomocowych PCPR (rodziny zastępcze oraz Ośrodek wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie).

W szkole realizowane są projekty edukacyjne: „Feeding our bodies and minds” (z Liceum J. Guesde z Montpellier we Francji), Yale Young Global Scholars, projekt eTwinning, Heroic Imagination Projekt prof.Philipa G. Zimbardo, „Klasy frankofońskie na Śląsku”, „Wkraczasz w dorosłość. Wybieraj” we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach. Jako jedyne liceum w powiecie posiada szkolną telewizję dydaktyczną z profesjonalnie wyposażoną reżyserką i sprzętem realizacyjnym.

I LO Wodzisław Śl.

Dla uczniów uczestniczących w szkolnej TV są organizowane warsztaty dziennikarskie prowadzone przez profesjonalistów. Efekt pracy uczniów zaangażowanych w działalność szkolnej telewizji to m.in. film promocyjny.

W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy następujące klasy:

KLASY POLITECHNICZNE:
klasa A – rozszerzone przedmioty to: matematyka, fizyka, język angielski,
klasa B – rozszerzone przedmioty to: matematyka, fizyka, informatyka.
Klasy dla „ścisłowców”, przyszłych inżynierów, informatyków, naukowców, menadżerów, matematyków, fizyków. Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wykładowców akademickich m. in. Politechniki Śląskiej. Wielokrotnie uczniowie tych klas reprezentowali Polskę na Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS, zdobywając czołowe miejsca (m.in. Bali – medal złoty i srebrny; Serbia – wyróżnienie).

KLASY PRZYRODNICZO-MEDYCZNE:
klasa C – rozszerzone przedmioty to: biologia, chemia, matematyka,
klasa D – rozszerzone przedmioty to: biologia, chemia, język angielski.
Klasy powstałe z myślą o tych, którzy pragną zostać lekarzami, farmaceutami, biologami, chemikami, fizjoterapeutami, dietetykami itp. W ramach współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, chętni i pracowici uczniowie mają szansę zostać słuchaczami Uniwersytetu Licealisty prowadzonego przez tę uczelnię.

KLASA PRAWNICZA:
klasa E – rozszerzone przedmioty to: język polski, historia, język angielski.
Klasa dla humanistów, przyszłych prawników, dziennikarzy, pracowników opieki społecznej, biur i administracji, historyków, kulturoznawców, polityków, itp. Klasa została objęta patronatem naukowym Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich na Uniwersytecie Śląskim oraz Instytutu Semantyki i Semiotyki oraz Teorii Literatury. Zainteresowani zawodem prawnika uczestniczą w otwartych rozprawach sądowych i warsztatach z dziedziny prawa. W ramach współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Katowicach biorą udział w warsztatach i zajęciach dotyczących prawa i przeciwdziałania przestępczości. Pasjonaci historii uczestniczą w zajęciach i warsztatach prowadzonych m. in. przez pracowników IPN w Katowicach oraz lekcjach muzealnych.

KLASA HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZA:
klasa F – rozszerzone przedmioty to: język polski, biologia, język angielski.
Klasa przygotowująca do studiowania i pracy w zakresie psychologii, rehabilitacji, resocjalizacji, ratownictwa medycznego, wychowania fizycznego, pomocy społecznej, itp. Wdrożeniem do takiej pracy może być zdobywanie doświadczenia w Szkolnym Kole Wolontariatu, działającym od kilku lat przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Uczestnikom gwarantujemy ubezpieczenie i szkolenia, które w przyszłości mogą być pomocne w znalezieniu pracy. Uczniowie mają możliwość zdobycia wiedzy na temat ratownictwa medycznego podczas zajęć prowadzonych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej, w ramach projektu edukacyjnego „Pierwsza pomoc. I Ty możesz ratować”. Dla zainteresowanych psychologią organizowane są zajęcia z zakresu wiedzy psychologicznej prowadzone przez specjalistę.

I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich
ul. Szkolna 1, 44-300 Wodzisław Śląski
www.lo1-wodzislaw.pl
e-mail: [email protected]
tel./fax 32 455-31-64, 32 456-00-65
www.facebook.com/LO1SWD

Artykuł sponsorowany

Zobacz również: Wodzisław: Piknik Edukacyjny dla (przyszłych) uczniów