Lubomia: Wystawa „Anna Frank – historia na dzień dzisiejszy”

2
184
ZSO Lubomia: Wystawa

Wystawa o Annie Frank od wielu lat funkcjonuje w wielu zakątkach świata. Teraz zawita również do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lubomi.

Wystawa pt. „Anna Frank – historia na dzień dzisiejszy” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lubomi gościć będzie od 2 do 16 czerwca. Jej obecność w placówce możliwa jest dzięki partnerstwu czterech instytucji: Fundacji Dom Pokoju z Wrocławia, Muzeum Auschwitz, Domu Anny Frank w Amsterdamie oraz lokalnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Na wystawie prezentowane są archiwalne zdjęcia i rękopisy dokumentujące wydarzenia XX wieku, w tym przemiany gospodarcze Niemiec, kryzys demokracji, nazistowską okupację we wschodniej i zachodniej Europie, jak i życie Anny Frank, fragmenty jej pamiętnika, a nawet przekrój domu, w którym ukrywała się przed zagrożeniem.

Ekspozycja to swego rodzaju wędrówka po labiryncie tragicznej, acz pouczającej historii młodej Żydówki i jej pamiętnika. Anna Frank nie jest heroicznym bohaterem – jej historia jest przykładem jednej z milionów losów ludzi prześladowanych. Historię Anny mogą zatem zastąpić miliony innych historii ludzi, których nie znamy. Organizowane wydarzenie pomimo, że oparte zostało na życiorysie jednostki, ma szczególne znaczenie dla ogółu globalnego społeczeństwa, albowiem niesie uniwersalne przesłanie i edukuje:

– Wystawa to nie tylko przygotowane przez specjalistów plansze, to także zaangażowanie pojedynczych osób na szczeblu naszej gminy. Zespół Szkół Ogólnokształcących wybrano nieprzypadkowo. Istotne jest, że właśnie ta instytucja realizuje w okolicy cele oświaty. Do projektu zostali zaproszeni między innymi uczniowie, którzy wczują się w trakcie jego trwania w role przewodników i oprowadzą mieszkańców po wystawie. Będzie to nietypowa okazja dla młodzieży do zaczerpnięcia wiedzy w temacie procesów historycznych, ale także wykorzystania jej w praktyce. Spodziewamy się zaskakujących rezultatów – wyjaśnia Miłosz Lindner, odpowiedzialny za koordynację lokalnej odsłony wystawy.

Zwiedzający ekspozycję będą mieli okazję przekonać się, że społeczeństwo, w którym respektowane są różnice między ludźmi, nie powstaje samoistnie. Obok ustaw (i ich realizacji) potrzebne są przede wszystkim wkład i zaangażowanie jednostek. Zważywszy na fakt, iż postawa i zachowanie każdego z nas niezwykle silnie oddziałuje na innych, warto sprawdzić swoją otwartość na drugiego człowieka. Wystawa daje ku temu bodźce i wyczula zmysły, zachęca do dyskusji, rozmowy, do wymiany myśli oraz wrażeń na tematy, które podejmuje. Jest mostem łączącym wczoraj i dziś.

Wystawa jest częścią Programu Młodych Liderów /Youth Leadership Program/, prowadzonego w ramach projektu The Future of Auschwitz and Holocaust Education in Authentic Memorial Sites (2016-2018).

Inf. nadesłana
publ. /k/