Fundusz mówi smogowi stop

0
108
dymy.jpg

WFOŚiGW w Katowicach walcząc z niską emisją, po raz kolejny oferuje dofinansowania dla mieszkańców województwa śląskiego na instalację, wymianę bądź modernizację źródeł ciepła.

W maju ruszy nabór wniosków do Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” będącego kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. W uruchamianym Programie Funduszu, podobnie jak w roku ubiegłym, o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Otrzymanie finansowego wsparcia jest możliwe na wymianę, modernizację lub budowę wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, wymianę źródeł ciepła przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń lub ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz na termomodernizację budynków.

Aby skorzystać z dofinansowania warunkiem koniecznym jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem:
– zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania – karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac);
zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Należy je składać w formie papierowej osobiście w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach 7:30 – 15:30 lub przesyłać pocztą. Ważne jest by pamiętać, że aplikacje, które wpłyną przed bądź po terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje, regulamin oraz wniosek o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej Funduszu.

/mh/