VII Festiwal Pozytywnych Wartości w Bieńkowicach

1
223
Bieńkowice: VII Festiwal Pozytywnych Wartości

Tegoroczna edycja Festiwalu przebiegać będzie pod hasłem: „Prawdziwe dobro czyni się niepostrzeżenie, powoli, codziennie, w zwykłych sprawach”.

Główną myśl tegorocznej edycji wydarzenia stanowią słowa bł. Piotra Jerzego Frassatiego – człowieka, który poprzez proste czyny skierowane w stronę ludzi ubogich, cierpiących napełniał swoją codzienność nadzieją i pokojem, by szukać w ten sposób drogi do własnego szczęścia.

Podczas Festiwalu Pozytywnych Wartości, w tym roku organizowanego już po raz siódmy, dzieci i młodzież, wykorzystując w tym celu różnorodną aktywność artystyczną, wyraża najbardziej oczywiste i potrzebne wartości, jakie są ludziom potrzebne do szczęścia i radości. Prezentowane przez uczestników piosenki, tworzone rysunki, redagowane prace literackie oraz animowane warsztaty edukacyjno-artystyczne mają być okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu, gry na instrumentach, publikacji internetowych i dziennikarskich. Wydarzenie sprzyja także integracji w środowisku szkolnym osób niepełnosprawnych, które wspólnie ze swoimi wychowawcami będą współtworzyć różnorodne warsztaty artystyczno-edukacyjne dla pełnosprawnych dzieci i młodzieży.

VII Festiwal Pozytywnych Wartości odbywać się będzie 17 maja, od godz. 9:00, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach. Wydarzenie honorowym patronatem objęli: biskup opolski ks. bp Andrzej Czaja, biskup pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej ks. bp Antoni Długosz, wójt Gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki.

/k/