Reforma oświaty: Za późno na protesty?

213
503
Reforma oświaty. Obwody szkolne w Wodzisławiu

Kurator Oświaty w Katowicach pozytywnie zaopiniował planowane zmiany w obwodach szkolnych w Wodzisławiu Śląskim. Sama reforma edukacji wciąż jednak budzi kontrowersje.

Wodzisław Śląski liczy sobie dziewięć dzielnic a nowe obwody szkół mają być dopasowane do ich granic. Jeżeli na terenie dzielnicy funkcjonuje więcej niż jedna szkoła, podział obwodów na poszczególne ulice ma być możliwie jak najbardziej proporcjonalny – tak, aby w pełni wykorzystać dostępne w budynkach szkół pomieszczenia. W sumie, całość zmian obejmuje 13 szkół podstawowych i 4 gimnazja.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty w Katowicach uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, gimnazja zostaną włączone do podstawówek w następujący sposób: Gimnazjum nr 1 wejdzie w skład Szkoły Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 2 – w skład Szkoły Podstawowej nr 5, Gimnazjum nr 3 – w skład Szkoły Podstawowej nr 28, a Gimnazjum nr 4 – w skład Szkoły Podstawowej nr 9.

Uczniowie z dzielnicy Stare Miasto uczęszczać będą do Szkoły Podstawowej nr 1, obwód Szkoły Podstawowej nr 2 pozostanie niemal bez zmian i obejmuje dzielnicę Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka (dodatkowo do szkoły uczęszczać będą uczniowie z ul. Leśnej). Uczniowie z Nowego Miasta pójdą do Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 5, a do Szkoły Podstawowej nr 4 – uczniowie z Osiedla Jedłownik oraz z nowego Osiedla Batorego. Po zmianach, Szkoła Podstawowa nr 5, zajmująca dwa budynki, będzie największą placówką w mieście – pracować tam będzie ok. 130 nauczycieli a uczyć się – ok. 1000 dzieci. Uczniowie z dzielnicy Wilchwy uczęszczać będą do Szkół Podstawowych nr 8 i 9 (SP nr 9 na Os. 1 Maja przejmuje część uczniów z obwodu SP nr 8), a do Szkoły Podstawowej nr 10 przypisano uczniów z Osiedla XXX-lecia PRL-Dąbrówki. W przypadku SP nr 15 w Kokoszycach, po zmianach część uczniów, na prośbę rodziców, przypisana zostanie do SP nr 16 w Zawadzie. Poza tym, obwód szkoły w Zawadzie pozostanie bez zmian. Wymogi nowej reformy spełniają także Szkoła Podstawowa nr 17 i Szkoła Podstawowa nr 21 w Radlinie II (w jednooddziałowej szkole nie będzie już klas sportowych). Ze względu na fakt, iż Szkoła Podstawowa nr 28 na Os. Piastów nie zostanie połączona z SP nr 10, SP nr 28 będzie szkołą jednooddziałową, w której również nie zostaną utworzone klasy sportowe.
Rejonizacja wszystkich wodzisławskich szkół podstawowych nie oznacza jednak, że rodzice nie będą mogli zapisać swojego dziecka do innej, wybranej przez siebie placówki (przy czym w każdej klasie obowiązywać będzie określona liczba uczniów). Szczegółowe informacje na temat nowych obwodów szkolnych, z podziałem na poszczególne ulice w mieście, dostępne są w prezentacji w załączniku poniżej.

W niedalekiej przyszłości, już po wygaszeniu szkół gimnazjalnych, następnym etapem zmian w wodzisławskiej oświacie byłoby również wprowadzenie nowej numeracji szkół podstawowych, dostosowanej do rzeczywistej liczby placówek.

Choć miasto Wodzisław Śląski jest już przygotowane na nadchodzące zmiany w ustroju szkolnym, niezmiennie reforma ta budzi spore kontrowersje. Niepewny jest los wielu nauczycieli a pod ogniem krytyki znalazła się nowa, stworzona w zawrotnym tempie, podstawa programowa. 31 marca w całej Polsce odbywał się strajk nauczycieli. W czasie trwających manifestacji, nauczyciele byli obecni w szkołach i opiekowali się uczniami, jednak nie prowadzili zajęć lekcyjnych. Do strajku przyłączano się również w Wodzisławiu Śląskim – manifestował m.in. Zespół Szkół nr 2 i Przedszkole nr 19 (sporo uczniów i przedszkolaków pozostało tego dnia w domach), pozostałe placówki demonstrowały swój sprzeciw poprzez stosowne oplakatowanie i oflagowanie obiektów. W temacie planowanej, a nawet już być może – przesądzonej, reformy edukacji wypowiedziała się również Naczelnik Wydziału Edukacji, Ludwika Kłosińska.

Komentarz na gorąco:

Naczelnik Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta, Ludwika Kłosińska

Ta reforma tak podzieliła nasze środowisko, jak jeszcze żadna inna. (…) Nieszczególnie przeciwne jej są szkoły podstawowe, które po zmianach zyskują siódme i ósme klasy. Szkoły ponadgimnazjalne również zyskają dodatkowe roczniki. Najwięcej na planowanej reformie tracą, oczywiście, gimnazja… Ja sama również jestem przeciwna wprowadzanym zmianom. (…) Jeżeli już po 19 latach osiągnęliśmy taki poziom, jak obecny, wystarczyło dążyć do udoskonalania obecnego systemu. Argumentowanie nauczycieli, że zyskają więcej godzin pracy czy rodziców, że ich dzieci będą miały bliżej do szkoły – jest krótkowzroczne. (…) Obawiam się, że najbliższych parę lat to będą lata stracone, jeśli chodzi o poziom kształcenia. (…) W gimnazjach mamy najlepszych nauczycieli. Gdy tworzono nowe szkoły, ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych do gimnazjów wybierano tych najlepszych, którzy dokształcali się przez kolejne lata. A w tej chwili – nikt nie gwarantuje im pracy. W szkołach jednoodziałowych (…) pracujący tam nauczyciele zyskają dodatkowe godziny pracy, ale dyrektorzy tych szkół – z pewnością nie zatrudnią kolejnych nauczycieli, nawet, jeśli ci dotychczas tam pracujący uczyli danego przedmiotu na innym poziomie.

Wodzisławska oświata po zmianach

Katarzyna Krentusz
Fot. www.zs2wodzislaw.internetdsl.pl