100 tys. złotych do wzięcia z ARiMR na nierolniczy biznes na wsi

93
115

Do 11 kwietnia ARiMR przyjmuje wnioski o premię w wysokości 100 tys. złotych na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Opolski oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformował, że mimo sporego zainteresowania, do 11 kwietnia przyjmowane są wnioski ma rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach finansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będą mogli starać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w pełnym zakresie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Jedną z istotniejszych informacji jest fakt, że osoby chcące skorzystać z premii będą musiały zrezygnować z ubezpieczenia KRUS i przejść na ZUS. O pieniądze może się starać każdy rolniki lub jego rodzina pochodzący z miejscowości, w której mieszka nie więcej niż 5 tys. mieszkańców, a ich roczny dochód z gospodarstwa nie przekracza 15 tys. euro.
Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Na ich korzyść zadziała stworzenie nowych miejsc pracy w ramach uruchamianej działalności. Uwzględniony zostanie także wiek wnioskodawców (ci, którzy mają mniej niż 40 lat i są beneficjentem poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” otrzymają więcej punktów) oraz skala bezrobocia w powiecie i to, czy podjęta działalność gospodarcza będzie innowacyjna.
Przyznana premia zostanie wypłacona w dwóch ratach. 80 proc. środków – do 9 miesięcy po pozytywnej decyzji, pozostałe 20 proc. – po realizacji założeń biznesplanu, do 90 dni od dnia złożenia wniosku o drugą ratę, przy czym wniosek ten można złożyć nie późnej niż 3 lata dnia wypłaty pierwszej transzy.

MN

fot. pixabay