IV Powiatowa Konferencja Pracodawców odbyła się w Kędzierzynie-Koźlu

4
98

Współpraca szkół z naszego powiatu z firmami z regionu coraz bardziej się rozwija. W Zespole Szkół nr 1 w Koźlu odbyła się IV Powiatowa Konferencja Pracodawców.

Na IV Konferencję Pracodawców do Zespołu Szkół nr 1 przyjechali szefowie i właściciele firm z całego regionu. Zbliżający się nabór do szkół średnich i zawodowych jest idealną okazją, aby porozmawiać o wspólnych oczekiwaniach.

– Kilka miesięcy temu powołaliśmy Powiatową Radę Przedsiębiorczości, bo wiemy, że w ten sposób można budować i rozwijać współpracę na linii pracodawca, szkoła, uczeń. Ona ciągle się zacieśnia, a my będziemy kładli jeszcze większy nacisk na dobre przygotowanie zawodowe – powiedziała starosta Małgorzata Tudaj, podczas oficjalnego otwarcia konferencji.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1, Urszula Więcek mówiła o zmianach w szkolnictwie zawodowym w kontekście reformy oświaty. Kolejnym poruszonym tematem było zatrudnianie młodocianych pracowników o którym mówiła Katarzyna Pincel z Państwowej Inspekcji Pracy. Przedstawicielka firmy Multiserwis mówiła o klasie patronackiej, jako przykładzie stosowania dobrych praktyk. Jednym z prelegentów była też Elżbieta Barciak, jej wykład dotyczył tego, jak zbudować zespół skuteczny biznesowo.

Na końcu spotkania zorganizowano dyskusję na temat współpracy między szkołą, pracodawcą, a uczniem. Moderatorem był Adam Koj, kierownik projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy2” z Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji. W dyskusji wziął udział m. in. wicestarosta Józef Gisman.

Konferencja została zorganizowana dzięki wsparciu kędzierzyńskiego starostwa powiatowego.

MN

fot. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu