Grypa ptaków w powiecie. Jest bezpieczniej?

1
90

Powiatowy Lekarz Weterynarii uchylił rozporządzenie w sprawie wyznaczenia granic obszaru zagrożonego wysoce zjadliwą grypą ptaków. Ptaki pozostaną jednak w zamknięciu.

10 marca, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim uchylił swoje rozporządzenie z 10 lutego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wodzisławskiego. Na jego podstawie, przez miesiąc, na terenie gmin Gorzyce i Godów wyznaczone były granice obszaru zagrożonego.

Co ważne, nadal aktualne jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Oznacza to, że w dalszym ciągu hodowcy mają obowiązek odosobnienia drobiu, karmienia i pojenia ptaków w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikiego ptactwa, wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, stosowania odzieży i obuwia ochronnego oraz zasad higieny osobistej czy dokonywania codziennego przeglądu drobiu i zawiadamiania organu Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku wystąpienia zwiększonej śmiertelności ptaków lub innych, niepokojących objawów.

Pamiętajmy, na hodowców, którzy nie będą stosować się do zasad bioasekuracji, będą nakładane kary administracyjne.

/k/
Fot. pixabay