Gorzyczki: pierwsi inwestorzy na strefie przemysłowej przy A-1

1
735
Gorzyczki Tereny inwestycyjne
Strefa przemysłowa w Gorzyczkach w pobliżu węzła autostrady A-1, przy granicy z Republiką Czeską to prawie 39 ha. Gmina Gorzyce posiada 13 ha. W ramach przetargu w styczniu bieżącego roku sprzedano dwie działki: nieruchomość o pow. 0,7709 składająca się z działek nr 2320/291 o pow. 0,3749 ha i 2321/291 o pow. 0,3960 ha oraz nieruchomość nr 2322/291 o pow. 0,6006 ha. Teraz gmina zamierza sprzedać kolejne działki położone na terenie strefy:  działkę nr 2323/291 o pow. 0,6741 ha,  działkę nr 2325/291 o pow. 0,9385 ha,  działkę nr 2278/33 o pow. 1,1083 ha. Wkrótce będą przeznaczone do sprzedaży kolejne działki. Obecnie prowadzona jest budowa uzbrojenia. Inwestującym gmina oferuje m.in.:  grunty inwestycyjne, niewymagające "odrolnienia", przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje,  bezpośrednie sąsiedztwo węzła autostrady A1 i granicy państwa,  bardzo atrakcyjne stawki podatkowe, jedne z najniższych w skali naszego powiatu, – sukcesywnie wprowdzane będą nowe zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy Gorzyce, powiązane z zainwestowaną kwotą lub zwiększeniem liczby zatrudnienia pracowników i poszerzeniem działalności gospodarczej,  tereny gminy nie są objęte eksploatacją górniczą i jej skutkami.
 
Fot. UG Gorzyce
oprac. /j/