Dotacje na demontaż azbestu

2
56
kędzierzyn koźle
Kędzierzyńsko-Kozielski Urząd Miasta do 28 lutego przyjmuje wnioski od mieszkańców, którzy chcą pozbyć się azbestu. Wzorem ubiegłych lat, w marcu kozielski magistrat złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o dofinansowanie. 
Od 2013 roku wnioski były rozpatrywane pozytywnie, a z przyznanych dotacji skorzystało 54 właścicieli budynków z terenu miasta. Dzięki skorzystaniu z pomocy można uzyskać do 85% dofinansowania kosztów demontażu lub usunięcia zdemontowanych wcześniej elementów azbestowych z dachów i ścian oraz do ich transportu i unieszkodliwienia. Pozostałe 15% pokrywa zarządca nieruchomości lub jej właściciel.
Ostateczna kwota dotacji jest ustalana na podstawie rozstrzygnięcia przetargu lub konkursu ofert organizowanego przez gminę. 
Wnioski o pomoc wraz z załącznikami przyjmowane są w  Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle (pokój 427) do 28 lutego. Szczegółowe informacje oraz ewentualną pomoc przy wypełnianiu druków można uzyskać bezpośrednio w urzędzie miasta w wydziale ochrony środowiska i rolnictwa (pokój 427, tel. 77 40 50 387).
 
MN
fot. Pixabay