Jubileuszowy prezent dla OSP Kłodnica

314
182
OSP Kłodnica
Kłodnicka jednostka obchodzi jubileusz 125-lecia istnienia. Gmina Kędzierzyn-Koźle z tej okazji w tegorocznym budżecie zarezerwowała 450 tys. zł na zakup nowego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem. O brakującą część kwoty strażacy starać się będą z dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Przewidziano również modernizację remizy. Budynek zostanie przebudowany, ponieważ w obecnym obiekcie brakuje miejsca na nowy wóz. Na ten cel miasto przeznaczy 200 tys. zł.
 
Kłodnicka jednostka powstała w 1892 roku na skutek pożarów na terenie powiatu kozielskiego. Pierwszym prezesem został Kraft, naczelnikiem Tonf, zastępcą naczelnika Titz, ordynansem naczelnika Filusz a sekretarzem Jan Wunderlich. Płynność finansową ówczesnej OSP stanowiły składki członkowskie w wysokości 30 Fenigów miesięcznie oraz jednorazowe wpisowe w wysokości 74 Fenigów. Utrzymywano się również z darowizn pieniężnych od mieszkańców i instytucji. Choć środki, którymi dysponowała jednostka w jej początkowym okresie działalności były skromne, jednostka dysponowała wszystkimi niezbędnymi urządzeniami, sprzętem oraz wybudowano strażnicę. Wszystko to znacznie wpłynęło na bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie Kłodnicy.
Dobytek jednostki uległ zniszczeniu na skutek wojen światowych. Przełomem dla OSP Kłodnica był rok 1946, w którym odbudowano zniszczoną remizę i skompletowano nowy sprzęt pożarniczy. Nowy zarząd wybrano w 1948 roku.  Rozwinął on skutecznie działalność jednostki. Organizowano wiele imprez kulturalnych jak i poprawiających sprawność strażaków. Z uzyskanych dochodów zakupiono samochód pożarniczy. W roku 1951 działalność Związku Ochotniczej Straży Pożarnej została zawieszona. Po wydarzeniach z października 1965 roku nastąpił nowy etap efektywnej pracy zarządu i całej jednostki. 
 
W 70. rocznicę powstania jednostka otrzymuje od kłodnickiej społeczności sztandar w uznaniu szczególnych zasług Ochotniczej Straży Pożarnej „Kłodnica”. W setną rocznicę istnienia OSP została odznaczona najwyższym odznaczeniem Ochotniczych Straży jakim jest Złoty Znak Związku. Orderem uhonorowani zostali strażacy: Wilhelm Musioł oraz Paweł Miske. Radość w jednostce nie trwała jednak długo. Kilka dni później w akcji gaszenia pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej zginął druh Andrzej Malinowski.
 
Strażnica jak i sprzęt po raz kolejny niszczeją w lipcu 1997 roku na skutek powodzi. Wyremontowana zostaje dzięki pieniądzom uzyskanym od różnych instytucji oraz zaangażowaniu strażaków z gminy Piaseczno i członków OSP Kuźnica. Obecnie jednostka posiada dwa samochody pożarnicze, ciężarowego Jelcza GCBA 6/32 oraz lekki samochód techniczny Ford Transit, dwie łodzie ratunkowe i przyczepy pod łodzie, lekką przyczepę samochodową, pompy szlamowe, agregaty prądotwórcze oraz inny niezbędny sprzęt przy akcjach ratowniczo-gaśniczych. OSP Kuźnica liczy 34 członków czynnych, drużynę młodzieżową oraz 42 członków wspierających.
 
/mh/
 
fot. Urząd Miasta KK