Właściciele prywatnych posesji mogą już wyciąć drzewo bez zezwolenia

2
67
Zmiana ustawy o ochronie przyrody. Wycinka drzew i krzewów bez zezwolenia na terenie prywatnych nieruchomości

Z początkiem roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r. poz. 2249). Od teraz właściciele posesji mogą wycinać drzewa lub krzewy m.in. w celu przywrócenia gruntów nieużytkowych do użytkowania rolniczego. Zmiana ta ma ułatwić życie właścicielom prywatnych działek, którzy chcą usunąć drzewo, bo np. zacienia dom, zagraża bezpieczeństwu czy dochodzi do linii energetycznych. Bez problemu można będzie również wyciąć drzewa przeszkadzające w budowie na działce budowlanej.

W dalszym ciągu pozwolenie na wycinkę będzie niezbędne w przypadku, gdy usunięcie drzewa jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z obowiązku tego nie są również zwolnieni rolnicy. Zmiany ustawy nie dotyczą także zieleni zabytkowej, rosnącej w miejcu wpisanym do rejestru zabytków oraz drzewostanu leśnego.

/k/
Fot. pixabay