Starostwo członkiem klastru technologicznego Silesian Technopolis

5
52
Silesian Technopolis Wodzisław Śląski Prevac

W 2014 zawiązano umowę partnerską klastra technologicznego Silesian Technopolis.

13 grudnia br. do partnerów: Miasta Wodzisław, Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, firm Damatic, POL-EKO APARATURA, Prevac i SAS, dołączyło również Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim. Do uroczystego podpisania partnerstwa doszło w siedzibie firmy Prevac w Radlinie. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele urzędów, samorządu i przedsiębiorców.

Jak doszło do powstania projektu Silesian Technopolis?

Projekt miał swój początek w rozmowie świeżo wybranego Prezesa Izby Gospodarczej z dyrektorem firmy POL-EKO APARATURA – Sebastianem Kowalskim w maju 2012 r., z której wynikła potrzeba wprowadzenia zmian w systemie edukacji w powiecie. W założeniu pomysłodawców, w Wodzisławiu miało powstać „centrum dobrego kształcenia”. W czerwcu tego samego roku doszło do kolejnych rozmów, tym razem z przedstawicielami powiatu. Kolejne działania obejmowały nawiązanie współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych, który zajmuje się kształceniem i wspieraniem „zawodowców”. Zamysłem dyrektora Kowalskiego oraz Prezesa Dybca było stworzenie takich warunków do nauki w technikum, aby absolwenci szkoły byli gotowi do podjęcia pracy zaraz po jej ukończeniu.
Następnie do współpracy dołączył Andreas Glenz, właściciel jednej z największych firm w regionie – Prevac. Toczyły się kolejne rozmowy z przedsiębiorcami, z których jasno wynikało, że każdy z nich boryka się z problemem znalezienia pracowników. Uczniowie, którzy wychodzili ze szkół, pomimo udziału w konkursach czy bardzo dobrych ocen na świadectwie, nie byli przygotowani do podjęcia pracy. Odpowiednie kształcenie odbywało się dopiero bezpośrednio w firmach. Przełomowa w tym temacie okazała się konferencja „Edukacja oczami biznesu”, po której oczywistym było to, iż zarówno edukacja, jak i biznes, chcą tego samego, lecz dążą do tego różnymi drogami. Izba Gospodarcza postanowiła odnaleźć sposób, aby te ścieżki połączyć. Rozpoczęło się szukanie wiodących branż na terenie miasta i całego powiatu. Okazało się, że najprężniej działającą gałęzią w powiecie wodzisławskim są branże wysokich technologii. Izba Gospodarcza podjęła więc kolejne kroki, aby zbadać, w którym momencie najlepiej włączyć się w proces edukacji. Szybko zorientowano się, że szkoła średnia, a nawet gimnazjalna, to zdecydowanie za późno. Postanowiono podjąć kroki już od najwcześniejszych lat edukacji – włączając się w kształcenie w szkole podstawowej i przedszkolach.

Od przedszkola do… pracy dostosowanej do potrzeb rynku pracy

Projekt Silesian Technopolia to szczytny, długofalowy cel na kolejne 20 lat. Główną jego ideą jest przygotowanie pracowników już w najwcześniejszym etapie edukacji –  w przedszkolach. Do działań proponowanych przez Izbę Gospodarczą energicznie przystąpiło miasto. Na spotkaniu Krzysztof Dybiec podziękował całemu Wydziałowi Edukacji za zaangażowanie i współpracę. Doradca prezydenta do spraw oświaty opowiedział o działaniach Wydziału Edukacji, ukazując, w jaki sposób zajęcia prowadzone są na poszczególnych etapach kształcenia. Eugeniusz Ogrodnik poruszył temat zajęć z kreatywności w przedszkolach, nauki gry w szachy w klasach pierwszych szkoły podstawowej, nauki programowania, inkubatora drukarek 3D czy działań wspomagających doradztwo zawodowe w szkołach. Specjalista ds. oświaty podkreślił zainteresowanie ogniskiem pracy pozaszkolnej jako kierunku oczekiwanego zarówno przez pracodawców, jak i szkoły. Ogrodnik zwrócił również uwagę na istotę świadomego przygotowania do zawodu. Ważną rolę odgrywa tu także edukacja rodziców, którzy powinni pozwolić swoim dzieciom na rozwój w przyszłościowych kierunkach zamiast powielać schematy, do których są już przyzwyczajeni. W całym założeniu projektu Silesian Technopolia chodzi o działanie długofalowe, wymagające cierpliwości i konsekwencji.

Powiat Wodzisławski współpracował z klastrem już wcześniej – podpisano m.in. porozumienie dotyczące współpracy starostwa ze szkołami. 13 grudnia 2016 r. współpraca ta została oficjalnie sformalizowana. Starosta Powiatu Wodzisławskiego podkreślił, że rolą samorządu jest wspieranie firm w poszukiwaniu pracowników. Ireneusz Serwotka zgodził się, że absolwent powinien być przygotowany do wejścia na rynek pracy i podziękował za przyjęcie do klastra, podkreślając, że Starostwo Powiatowe jest zaszczycone możliwością dołączenia do projektu Technopolii Śląskiej.

Działania Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim oraz klastru technologicznego mają charakter innowacyjny. Do pomysłów, które w 2012 r. powstały a w 2014 r. zaczęły funkcjonować, Ministerstwo Edukacji dopiero się przymierza.

 

/M/