Gmina Reńska Wieś najbardziej przedsiębiorczą gminą wiejską

0
46
kędzierzyn koźle
Spośród pięciu gmin znajdujących się w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, Gmina Reńska Wieś została wybrana tą najbardziej przedsiębiorczą. Mimo to, organizatorzy przyznali wyróżnienia również pozostałym, ponieważ każda z nich ma inne możliwości, i postawiła sobie za cel realizację innych zadań. 
Wyróżnienie dla Gminy Cisek przyznano za pozyskiwanie pieniędzy z zewnątrz, Gminie Bierawa za aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi, Gminie Pawłowiczki za działania na rzecz zdrowia i ekologii, a Gminie Polska Cerekiew za udogodnienia dla mieszkańców wprowadzone w urzędzie. 
Konkurs zorganizowany przez starostę Małgorzatę Tudaj, Park Przemysłowy oraz Fundację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pokazał, że każda z gmin bardzo dobrze sobie radzi. Kampania promująca konkurs w mediach, głosy mieszkańców, oraz specjalne ankiety związane z rozwojem przedsiębiorczości pozwoliły na wyłonienie zwycięzcy. 
Wójt Gminy Reńska Wieś, Marian Wojciechowski pogratulował swoim konkurentom. 
– Gratuluję moim kolegom wójtom, jestem przekonany, że każdego dnia wszyscy tak samo mocno staramy się o to, by nasze samorządy jak najlepiej się rozwijały, a na końcu dziękuję tym, którzy dodawali słupki i podsumowywali ankiety, i tak dodawali, że to Reńska Wieś wygrała – mówił żartem.
Starosta Małgorzata Tudaj wyraziła zadowolenie z konkursu i jego efektów.
– Bardzo cieszę się, że mieszkańcy tak chętnie wzięli udział właśnie w tym głosowaniu, wskazując najbardziej przedsiębiorczą gminę wiejską naszego powiatu. Dziękuję wójtom, że zechcieli wziąć udział w konkursie. Dostrzeżona została rola dobrego współdziałania samorządów z biznesem – powiedziała.
Poza Starostą statuetki wręczyli prezydent Kędzierzyna-Koźla Sabina Nowosielska, Wiesław Skwarko, prezes Parku Przemysłowego, a także były wicepremier i minister finansów Grzegorz Kołodko.
 
MN
fot. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu