Inauguracja kampanii 'Gmina z (dobrą) energią’

1
47
Gmina z (dobrą) energią 2016

3 listopada w Rybniku odbyła się konferencja rozpoczynająca cykl spotkań, warsztatów i dyskusji w ramach modelowej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Gmina z (dobrą) energią”. Projekt Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem ze względu na liczbę partnerów – uczestniczy w nim 25 gmin i trzy powiaty zrzeszone w Związku, podczas gdy do tej pory poszczególne jednostki próbowały radzić sobie z problemem zanieczyszczonego powietrza samodzielnie. Zmiana sposobu działania i współpraca naszych samorządów została doceniona przez WFOŚiGW w Katowicach, który przyznał Subregionowi dotację w wysokości 200 tys. zł na realizację programu.

Podczas konferencji inauguracyjnej przedstawiciele wszystkich członków Związku zapoznali się z założeniami kampanii, jej celami i sposobami ich osiągnięcia, a następnie wysłuchali wystąpień ekspertów zajmujących się zagadnieniami z zakresu ogrzewania i ocieplania budynków oraz pozyskiwania środków na inwestycje w tym obszarze. Dr Adolf Mirowski z Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków opowiadał o błędach inwestycyjnych w budownictwie i ich konsekwencjach (w  tym: znaczących startach ciepła). Marek Bednarz (Viessmann Sp. z o.o.) prezentował dobre praktyki z zakresu realizacji grupowych inwestycji w odnawialne źródła energii, a Patrycja Bajorska (Planergia Sp. z o.o.) zajęła się tematem finansowania tego rodzaju działań.
Kolejne wystąpienie – o nowych generacjach materiałów dociepleniowych – przygotował Paweł Graciek (Bolix S.A.), a prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk z Politechniki Śląskiej starał się odpowiedzieć na pytanie czy za niską emisję w większym stopniu odpowiada rodzaj paliwa czy typ kotła.

Trzecią część spotkania poświęcono wymianie doświadczeń, spostrzeżeń i wątpliwości związanych z dbałością o czyste powietrze w naszym regionie. Trwająca godzinę dyskusja zaowocowała „szeregiem wartościowych wniosków” i dała nadzieję na owocny przebieg kampanii także w przyszłości.

Przypomnijmy, że projekt „Gmina z (dobrą) energią” potrwa półtora roku i jest kierowany do dzieci i młodzieży (zajęcia w szkołach, gry, konkursy), dorosłych mieszkańców Subregionu (poradniki, kalkulator efektywności energetycznej, spotkania informacyjne) oraz urzędników (cykl szkoleń w celu stworzenia sieci lokalnych konsultantów ds. efektywności energetycznej).

/kc/
Fot. Subregion.pl