Gmina Gorzyce jest eko?

0
85
WFOŚiGW w Katowicach:

Zadanie pod nazwą "Eko-Gorzyce – edukacja ekologiczna mieszkańców" dofinansowane było przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Głównym celem prowadzonych działań było wyrobienie, szczególnie wśród osób młodych, właściwych nawyków związanych z dbałością o środowisko oraz m.in. z segregacją odpadów.

W ramach projektu, gmina podejmowała się szeregu różnych działań. Zakupiono sadzonki krzewów ozdobnych, zorganizowano spektakl ekologiczny dla najmłodszych "Pieski Świat", zakupiono zgniatarki do butelek plastikowych, zorganizowano gminny konkurs "Zrób ze śmieci nowe rzeczy" oraz przeprowadzono prelekcje ekologiczne, na zakończenie których odbył się konkurs "Eko-uczeń".

– Główne cele kampanii zostały osiagnięte, a dzieci i młodzież, dzięki stworzeniu im możliwości prezentacji swoich prac, propagowali idee proekologicznych zachowań. Dzięki zdobyciu nowej wiedzy ekologicznej, uświadamiającej, że odpady można wtórnie wykorzystać, najmłodsi odkryli swoje zdolności manualne. Co najważniejsze, podczas przeprowadzania działań, wśród mieszkańców gminy Gorzyce zwiększono poziom świadomości ekologicznej. Wszystkim angażującym się w wyżej wymienione działania serdecznie dziękujemy i życzymy owocnych działań promujących ekologię – podsumowuje zrealizowany projekt gorzycki Urząd Gminy.

/k/
Fot. UG Gorzyce