PZD w Wodzisławiu: Ul. Karola Miarki i ul. 1 Maja do poprawki

3
31
PZD Wodzisław: Ul. Karola Miarki w Pszowie i 1 Maja w Skrzyszowie - wykonawca wykona prace naprawcze

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim stwierdził nieprawidłowe wykonanie na ul. Karola Miarki w Pszowie spadków poprzecznych na nawierzchni jezdni. Poprawianie nieprawidłowości będzie oznaczało konieczność sfrezowania jezdni, przełożenia krawężników i ułożenia nowej nawierzchni z wymaganymi spadkami na odcinku ok. 200 m. Wykonawca zadania, na koszt własny, na prace naprawcze będzie miał czas do 26 października.

Z kolei na ul. 1 Maja w Skrzyszowie, z powodu licznych nierówności, PZD zdecydował o nieprzyjęciu wykonanej w zeszły weekend warstwy ścieralnej na trzystupięćdziesięciometrowym odcinku drogi od strony Godowa do ul. Powstańców Śląskich. Firma, również na koszt własny, zobowiązana jest do wykonania nowej warstwy ścieralnej na zakwestionowanym odcinku. Na prace naprawcze ma czas do 29 października.

/k/